Contact

The Sender สื่อสารเพื่อมวลชน

 

Sender หรือ  ผู้ส่งสาร คือองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งเป็นเสมือน “จุดเริ่มต้น” ที่สำคัญ

 

ติดต่อ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสดอม แอนด์ ครีเอทีฟ
E-mail : [email protected]