“ธนาธร” ร่วมงาน “Future fest” -​ ชี้ เศรษฐกิจไทยโตได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนโลก -​ ด้าน “พรรณิการ์” อยากเห็นการเมืองสิ่งแวดล้อม เป็นมากกว่านโยบายหาเสียง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ภายในงาน Future Fest ที่ The Link อโศก-มักกะสัน​ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนางสาวพรรณิการ์​ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ขึ้นเวทีเสวนาถึงเรื่อง Green Tech...

“วิสาร”ชี้หมดเวลา“บิ๊กตู่”ทำคนไทยเดือดร้อน อัดตอบไม่ตรงคำถามแกล้งโง่อุปโลกตัวเลขการลงทุน

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ผลการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ออกมาไม่เกินความคาดหมาย การทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารประเทศ รวมไปถึงการเอื้อกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาล ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล ...

“ญาณธิชา ก้าวไกล” จี้รัฐ เร่งแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด แนะ “จุรินทร์” เร่งเจรจาจีน ย้ำชัดไม่ผูกขาดตลาดหวั่นกระทบปัญหาทุเรียนในอนาคต

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2564  นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.จันทบุรีเขต3 พรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ประเทศจีนได้ระงับการนำเข้าลำไยจาก 66 ล้งของไทย อันเนื่องมาจากการตรวจพบเพลี้ยแป้งปนเปื้อน  ซึ่งทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และกำลังจะมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงเกษตรกรในภาคตะวันออก ซึ่งฤดูเก็บเกี่ยวจะมาถึงในเดือนกันยายนนี้ โดยเฉพาะใน อ.โป่งน้ำร้อน...

“ชวลิต” จี้รัฐบาลอย่ากลัวการตรวจสอบงบเงินกู้ ชี้ต้องตั้ง กมธ.วิสามัญ ร่วมกับ กก.ภาคประชาชน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นต่อการตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม พ.ร.ก.เงินกู้1.9 ล้านล้านบาท ว่า เนื่องจากเป็นการกู้เงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ เป็นภาระในอนาคตของประชาชนทุกคน ดังนั้น เมื่อภาคส่วนต่าง ๆ จำนวนมากเป็นห่วงความมีประสิทธิภาพและไม่รั่วไหลของงบประมาณ ก็ไม่ควรใช้ช่องทางปกติของหน่วยตรวจสอบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น รัฐบาลควรทำงานเชิงรุกไม่ควรโยนให้สภา ฯ ไปว่ากันเอง เมื่ออาสาเข้ามาเป็นฝ่ายบริหาร และงบประมาณนั้นก็ใช้โดยฝ่ายบริหารซึ่งกำกับนโยบาย การตรวจสอบเพือความรอบคอบ รัดกุม ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม ที่สำคัญ กมธ.วิสามัญ ฯสามารถทำงานเชิงรุก ประสานกับ กก.ภาคประชาชนแต่ละพื้นทึ่ มั่นใจว่า ดีกว่าการตรวจสอบโดยตั้งรับในองค์กรการตรวจสอบตามปกติแน่นอน ขออย่ากลัวการตรวจสอบ โดย กมธ.วิสามัญ และ กก.ภาคประชาชน เพราะพวกเราต้องการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ แต่ถ้ารัฐบาล ไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญ และ กก.ภาคประชาขนร่วมตรวจสอบ โดยให้องค์กรตามปกติตรวจสอบ การลูบหน้าปะจมูกก็จะเกิดขึ้นเหมือน 5 - 6 ปีที่ผ่านมา

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ร่วมศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดสอบศีลธรรม “สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาธรรมสีมา ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ต.ธงชัยเหนืออ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ร่วมกับ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ดำเนินงานโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม “สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก” โดยใช้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือบทเทศน์สอน “สัจจะต่อความดีอานุภาพพลิกโลก” ของหลวงพ่อทัตตชีโว วัดพระธรรมกาย เป็นแม่บทการเรียนรู้ทางทฤษฎี ต่อยอดสู่การฝึกปฏิบัติในชีวิตให้เป็นความประพฤติอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จเป็นผู้ยึดมั่นมีสัจจะต่อความดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ฝึกการจับประเด็น คิดวิเคราะห์ และปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้กับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีผู้เข้าร่วมสอบฯ จากโรงเรียนตะวันชัยวิทยา รวมจำนวน96 คน ประกอบด้วย คุณครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 คน นักเรียน 71 คน และผู้ปกครอง 2 คน และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ อาหารว่าง และการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบฯ จากคณะสงฆ์ และกัลยาณมิตรศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา  สำหรับ “โรงเรียนตะวันชัยวิทยา” ตั้งอยู่ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา ที่มิใช่เพียงการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังศีลธรรม ทั้งนิสัยใฝ่ดี และใฝ่รู้ไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด “การให้การศึกษา คือการถ่ายทอดนิสัยใฝ่ทำดี และนิสัยใฝ่เรียนรู้จากตัวครูไปสู่ศิษย์” จึงมีปรัชญาทางการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์  ประดุจแสงสว่าง ที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ โดยขับเคลื่อนดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม ผู้เรียนเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.tavanchaividhaya.ac.th หรือโทรศัพท์ 084-958-9090, 044-756-354.

“รยุศด์ บุญทัน” ประกาศลาออกจากรองโฆษกพรรคเพื่อชาติ จ่อร่วมตั้งพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่

ดร.รยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ เผยตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหน่ง รวมถึงสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติแล้ว โดยได้ขอบคุณ พรรคเพื่อชาติ  ผู้ใหญ่ในพรรคทุกคน ที่ได้ให้โอกาสตน เข้ามาทำงานการเมืองเป็นครั้งแรก  ทั้งนี้ ตนได้ช่วยงานพรรคเพื่อชาติอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ได้ผ่านประสบการณ์การเมืองของจริงที่ไม่เหมือนในตำราตอนเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ได้เห็นการเมืองในสภาที่ไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานแม้จะรู้สึกผิดหวังบ้างกับระบบ และกติกาที่เป็นอยู่ แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ประเทศผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเพียงเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับคนบางกลุ่มก็ตาม จากประสบการณ์การเมืองครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ตนได้เห็นการเมืองในหลายด้าน หลายมิติ ได้เห็นว่า บางอย่าง บางเรื่องทางการเมืองไม่มีถูกหรือผิด แต่อยู่ที่จังหวะและช่วงเวลา และอยู่ที่ว่าเป็นพวกใคร อำนาจที่แท้อยู่ที่ใคร และกฏหมาย นอกจากว่าใครเขียนแล้ว ต้องดูด้วยว่าเขียนเพื่ออะไร และเขียนเพื่อใครด้วย อีกทั้งเข้าใจสัจธรรมที่ว่า การเมืองไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร และผลประโยชน์ ก็ไม่เข้าใครออกใคร  ดร.รยุศด์ กล่าวอีกว่าโครงสร้างอำนาจในบ้านเมืองเราปัจจุบันเกิดขึ้นและสั่งสมมายาวนาน การจะมาเปลี่ยนให้ได้ภายในวันสองวันอาจจะเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยาก รวมถึงเรามีบทเรียนแล้วว่า การต่อสู้นอกระบบ ทำลายประเทศสร้างความขัดแย้งมากเพียงใด ดังนั้นตนเชื่อว่าการต่อสู้ตามกระบวนการทางการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นทางออกและไม่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า การเมืองที่มีแต่ผลประโยชน์ และการเมืองที่การเขียนกติกาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อใครบางกลุ่ม และการเมืองที่เป็นเครื่องมือรักษาโครงสร้างอำนาจไว้นั้นถือเป็นธรรมดาที่ผู้มีอำนาจจะทำ เพื่อต้องการรักษาดำรงอำนาจและปกครองประเทศต่อไป ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ความหวังของบ้านเมือง ตอนนี้อยู่ที่คนรุ่นใหม่ ที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการเข้ามาทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับประเทศโดยไม่ละทิ้งแนวคิดของกลุ่มคนรุ่นเดิม ภายใต้ระบบ ภายใต้หลักการ และกระบวนการ โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรก ไม่ว่ากติกาจะเอื้อใคร ตราบใดที่เรามีความตั้งใจ ยึดมั่นในแนวทาง และสนใจในปัญหาของประชาชนมากพอ ประชาชนจะเปิดทาง นำพาเราเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างแน่นอน แม้จะต้องใช้เวลา แต่ก็คุ้มค่าต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่เพียงทำเพื่อพวกเราทุกคน แต่ยังทำเพื่อลูกหลานเราที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้าด้วย ดร.รยุศด์ ยังได้เปิดเผยอีกว่า มีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม ทาบทามเข้าร่วมตั้งพรรคการเมืองใหม่  ซึ่งตนเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจน แต่ยอมรับว่าก็มีความสนใจอยู่บางพรรค ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงหารือ ศึกษาเป้าหมาย อุดมการณ์ของพรรคใหม่ดังกล่าวว่าจะสามารถนำบ้านเมืองไปสู่ก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่ ซึ่งหลายกลุ่มที่ตนได้ไปร่วมพูดคุยหารือด้วยนั้นต่างเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีชื่อเสียงจากหลากหลายแวดวง ที่มีความตั้งใจดีต่อบ้านเมืองและอยากจะทำพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆให้สังคมอย่างแท้จริงส่วนตนเองนั้นจะไปร่วมงานกลับกลุ่มใด หรือร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองกับใครนั้น เชื่อว่าหลังปีใหม่น่าจะมีความชัดเจนและมีการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง ส่วนช่วงนี้คงจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยไปก่อน มีที่ไหนเชิญมาตนก็ยินดีเพราะจะอยู่จุดไหนที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ตนก็พร้อมและยินดีเสมอ เพราะนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้แต่ต้นก่อนเข้าทำงานการเมืองอยู่แล้ว “สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนง ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน นำเสนอข่าวของผม และพรรคเพื่อชาติมาโดยตลอด หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดผมต้องขอน้อมรับ และขออภัยทุกท่านด้วยความเคารพครับ ทั้งนี้ หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในโอกาสต่อไป และผมถือโอกาสนี้ขอสวัสดีปีใหม่ 2563 ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เป็นก้าวใหม่ ก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งทีดีขึ้นสำหรับทุกท่านนับจากปีใหม่ 2563 นี้และตลอดไปครับ”

ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมประชุมกับมุขมนตรีและคณะรัฐบาลมัณฑะเลย์

เมื่อวันที่​ 6​ ส.ค.​ สัทธัมมะโชติกะธะชะ พระมหาคมสัน​ ธัมมาสันโน​ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย​ ได้รับอาราธนาให้เข้าร่วมประชุมกับท่าน​ Dr.​Zaw Myint Maung มุขมนตรี​ พร้อมคณะรัฐบาลแห่งเมืองมัณฑะเลย์​ เพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดงานบุญประเพณีตักบาตรประจำปีของเมืองมัณฑะเลย์​ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์เมียนมา​ นำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆนายก ดร.ภัททันตะ กุมาระภิวังสะ...

ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ร่วมลงพื้นที่ดูปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ-เตรียมผลักดันระบบแจ้งเตือนทั่วเชียงใหม่-เชียงราย

นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลกพรรคอนาคตใหม่ และนายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงรายพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือหลายคน ร่วมลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาหมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ และที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมผลักดันสนับสุนนให้เกิดระบบการแจ้งเตือนฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือที่มีประสิทธิภาพ โดยนายเอกภพระบุว่าที่ผ่านมา...

รองโฆษกเพื่อไทย ชี้ ผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงหลังชุมนุมเมื่อวานนี้ปลอดภัยแล้ว รับกังวลการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังปล่อยให้เกิดความรุนแรงซ้ำ

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ดและรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังจากประชุมสภาแล้วเสร็จเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมในช่วงประมาณ 21.00 – 22.00...

“อนาคตใหม่” จัดเสวนาถอดบทเรียนพิจารณางบฯ ’63 “ธนาธร” ชี้ 5 ปัญหาหลักประเทศ – ปรับ 4 ฐานคิดใหม่ใช้เงิน “ศิริกัญญา” อัดหน่วยงานแจงงบเหมือนสนทนาธรรม “สุรเชษฐ์”...

*** "อนาคตใหม่" ถอดบทเรียนพิจารณางบฯ 63 เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ห้องประชุมวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท พรรคอนาคตใหม่จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อนาคตงบประมาณไทย อนาคตใหม่ประชาชน"  ซึ่งเป็นประสบการณ์และข้อเสนอการจัดการงบประมาณประเทศฉบับอนาคตใหม่ โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นำทีม ส.ส.และคณะทำงานใน กมธ.พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  ร่วมพูดคุย อาทิ ศิริกัญญา ตันสกุล, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์, สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, รอมฎอน ปันจอร์  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีการเสวนาย่อย โดยคณะอนุกรรมาธิการ หัวข้อ “How to ตัด : ตัดงบอย่างไรให้เหลือเท่าเดิม” โดย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์, เอกการ ซื่อทรงธรรม, สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ โดยมีประชาชนที่สนใจการเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มต้น นายธนาธร ได้แนะนำความสำคัญในการจัดกงานครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะนำตัววิทยากรแต่ละคน และได้กล่าวสรุปปิดท้ายหัวข้อ "อนาคตงบประมาณอนาคตประเทศไทย" ***"ธนาธร" ชี้ 5 ปัญหาหลักประเทศตั้งเป็นธง-ต้องแก้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวในหัวข้อดังกล่าวว่า ถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นฝ่ายบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินจะจัดสรรในการพัฒนาประเทศอย่างไรนั้น ขั้นแรกต้องมองให้เห็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ซึ่งวันนี้มี 5 ปัญหาหลัก ได้แก่ 1.ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  2.เศรษฐกิจย่ำแย่ 3.การใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ4.รัฐราชการรวมศูนย์ และ 5.ขีดความสามารถแข่งขันประเทศที่ลดลง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องจัดสรรงบประมาณในการแก้ไข หากแต่สถานการณ์วันนี้คือ กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลง เม็ดเงินที่ควรหมุนไปแก้ปัญหาไม่ได้ใช้อย่างจริงจัง มีความเหลื่อมล้ำกับบริการภาครัฐที่ย่ำแย่แม้แต่ในกรุงเทพฯ เช่น ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน งบต่อหัวของนักเรียนที่ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปคือ ประเทศไทยมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

Stay Connected

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม