รัฐต้องแก้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ “ภูเก็ต” โดยด่วน! อย่าให้ “ไข่มุกอันดามัน” ต้องแปดเปื้อนไปมากกว่านี้

ผมติดตามประเด็นข่าวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเป็นมาระยะ พบว่ามีการแสดงความเห็น ความกังวล และความห่วงใย ถึงกรณีเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นที่นั่น ทั้งเรื่อง ค่าแท็กซี่แพง การกรรโชกทรัพย์ ไปจนถึงการปล้นทรัพย์และการทำร้ายนักท่องเที่ยว ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ Test To go...

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย ก้าวข้ามฝันร้ายและคราบน้ำตา 2564 สู่ความหวังและชีวิตใหม่ 2565

ความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องซ้ำซากของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดปี 2564 ทำให้ชีวิตและลมหายใจของประชาชนตกอยู่ภายใต้วิกฤตที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ หยาดน้ำตาและเสียงสะอื้นของพี่น้องประชาชนดังระงมไปทั่วทั้งแผ่นดิน รัฐบาลไร้ศักยภาพ ประมาท และหละหลวม ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่รับฟังเสียงประชาชน ประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผิดพลาด นำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ล้มเหลว...

แถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้าน เรื่อง การทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน และความล้มเหลวของรัฐบาลในรอบปี 2564

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติและพรรคพลังปวงชนไทย ได้ร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตลอดระยะเวลาร่วม 3 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัยกลไกในระบบรัฐสภาทั้งการตั้งกระทู้ การยื่นญัตติ ร่วมกันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งสิ้น 3 ครั้ง ได้ยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญหลายเรื่อง เรื่องสำคัญๆหลายเรื่องถูกตีตกโดยองค์กรเหล่านั้นอย่างน่าเสียดาย อาทิ เรื่องการถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ใช้บ้านพักอาศัยเป็นสวัสดิการของทางราชการในกรมทหารแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการมาแล้ว การมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าตำแหน่งหัวหน้า คสช. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละพรรคยังได้ทำหน้าที่ตนในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับรัฐบาลมาโดยตลอด จากการประมวลสรุปผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในรอบปี 2564 พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นร่วมกันว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีความผิดพลาดล้มเหลวในหลายด้าน ได้แก่ 1. ภาวะความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความบกพร่องติดกับดักการใช้อำนาจจนเคยชิน ทำให้การตัดสินใจในหลายเรื่องขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังเช่น การพยายามใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วยการให้อำนาจเจ้าของค่ายมือถือระงับการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคคลจนถูกประชาชนฟ้องคดีต่อศาล สุดท้ายก็มากลับลำยกเลิกคำสั่งดังกล่าว อีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่ตนเองเป็นหัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งปิดเหมืองทองอัคราจนถูกฟ้องคดีต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เมื่อสถานการณ์เพียงพล้ำจนอาจต้องจ่ายเงินให้บริษัทนับหมื่นล้านสุดท้ายก็ยอมอนุญาตให้เปิดเหมืองและเพิ่มพื้นที่อีกจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปต่อสู้คดีนี้อีกหลายร้อยล้านบาท สิ่งนี้คือความบกพร่องในภาวะผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เห็นได้ชัดเจน 2. ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยของหลายองค์กรพบว่าในสมัยรัฐบาลนี้มีการทุจริตคอรัปชั่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่กลับพบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกลับไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการทุจริตให้เห็นเป็นรูปธรรมได้แม้แต่เรื่องเดียว โดยที่เป็นข่าวครึกโครมคือ กรณีการจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรัฐเสียหายนับแสนล้านบาท และมีข้อกล่าวหาว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่เรื่องกลับเงียบหาย รวมถึงการยื่นตรวจสอบรัฐมนตรีจากกรณีการผลักดันการซื้อขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมอำเภอจะนะ ส่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการยื่นตรวจสอบข้อพิพาทสัมปทานดาวเทียมไทยคม นอกจากนี้ยังมีเรื่อง การทุจริตจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK การทุจริตจัดซื้อวัคซีน การทุจริตการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพซึ่งมีหลายเรื่องการทุจริตในการประมูลก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เรื่องการทุจริตเหล่านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบแล้ว อาทิ การบุกรุกที่ดินการรถไฟเขากระโดง เนื้อที่ 5,000 ไร่เศษ หรือการประมูลขายยางโล๊ะสต๊อก 1.04 แสนตัน เป็นต้น บางเรื่องก็เสนอข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ไม่เคยทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย 3. ความล้มเหลวในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลประเมินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่ำกว่าความเป็นจริงและขาดองค์ความรู้ จึงขาดมาตรการเตรียมความพร้อมทำให้ตัดสินใจผิดพลาดจนทำให้การระบาดขยายวงกว้างจนระบบสาธารณสุขมีไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้ ถึงขนาดต้องให้ผู้ป่วยรักษาตัวเองที่บ้านบางคนทนไม่ไหวถึงกับนอนตายนอกบ้านหลายรายขณะที่การจัดการเรื่องวัคซีนก็มีความผิดพลาดไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดจนมีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 20,000 คนต่อวัน จนปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมนับแต่เมษายน 2564 กว่า 2 ล้านคน และผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คน ขณะที่มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคก็ไม่แน่นอน กลับไปกลับมา ส่งผลให้ประชาชนต้องตกงานจำนวนมาก ธุรกิจต้องปิดกิจการ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำอยู่แล้วต้องทรุดตัวลงต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี

บทความพิเศษ: เมื่อรัฐจัด “แรงงานต่างชาติ” กับ “ผู้หนีภัยการสู้รบ” ใส่ตะกร้าเดียวกัน แล้วสิทธิมนุษยชนฯไทยจะเป็นอย่างไร?

ไทยสุ่มเสี่ยงถูกลดระดับความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ เพราะมาตรการจับกุมคนข้ามแดนผิดกฎหมาย และผลักดันทุกคนกลับประเทศต้นกำเนิด โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุการลี้ภัยซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตของอพยพ จากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมา หลังทหารปฏิเสธผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และทำการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564...

“เพื่อชาติ” โฉมใหม่ ชูนโยบาย เพื่อชาติ เพื่อประชาชน

เรียกได้ว่าสร้างกระแสฮือฮาในแวดวงการเมืองได้ไม่น้อยสำหรับพรรคเพื่อชาติกับการเปิดตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการประชุมวิสามัญพรรคเมื่อวานที่ผ่านมา ( 21 พฤศจิกายน 2564) สำหรับนาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ หรือพี่หนวดเอลวิส อดีต สส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย นางสาวเกศปรียา...

“พลอย ณิชชา บุญลือ” คนรุ่นใหม่ไทยสร้างไทย ลุยช่วยน้ำท่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์ วอนรัฐบาลให้ความสำคัญในการเตรียมการรับมือเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแจ้งเตือนพี่น้องชาวบ้าน

ถึงน้ำจะท่วมหนักแค่ไหน แต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยังยิ้มสู้ บางท่านร้องไห้ดีใจ ที่ได้เห็นพวกเรา #ทีมไทยสร้างไทยค่ะ พลอยอยากเป็นอีก 1 เสียงที่อยากจะบอกว่า ถึงแม้เส้นทางจะลำบากแค่ไหน ฝนจะตกหนักขนาดไหน พลอยและพี่ๆอาสาไทยสร้างไทย พร้อมเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านนะคะ

จะไม่เป็นเหยื่อไอ้โม่งอีกต่อไป! เมื่อชาวพุทธย้อนเกล็ด พศ. งัด “พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร” บังคับหน่วยงานของรัฐ เปิดเอกสารเบื้องหลังปลด “3เจ้าคณะ จว.”

“กรณีหน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้ยื่นคำร้องสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และกรณีหน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ”

“ฐาพล ณ น่าน” ไทยสร้างไทยสมุทรปรากร เสนอแนวทางโรงงานกับชุมชนอยู่ร่วมกัน ชี้ ต้องกำหนดพื้นที่กันชน เพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ ลดภาษีรายปี และยกเลิกการเสียค่าโอนภาษีที่ดิน หลังไฟไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว

จากเหตุไฟไหม้โรงงานรองเท้า ซอยกิ่งแก้ว 9/1 เมื่อไม่กี่วันมานี้ สร้างความวิตกกังวล ต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้เคมีคอลมาเพียงแค่ 3 เดือน ย้อนเมื่อ 30-40 ปีก่อนหน้า พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง...

ปัญหาร้ายแรงวงการพุทธไทย! ถึงเวลาล่า “ไอ้โม่ง” สอดไส้ถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ผิดทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมาย

นับว่าเป็นยุคที่พระสงฆ์องค์เจ้าถูกพูดถึงจนกลายเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดครั้งหนึ่ง จนหลายคนมองว่าอาจจะเป็นจุดหักเห อันจะทำให้สังคมเปลี่ยนมุมมองต่อ “ศาสนาพุทธ” ในประเทศไทย หลังจากนี้ ไม่จะเป็นกรณี “2พส.” ไม่ว่าจะเป็นกรณี “สอดไส้” ถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยประเด็น 2...

“ปัญหาแท็กซี่” สู่วิจัยเพื่อพัฒนา: จากคุณภาพชีวิต สู่ประสิทธิภาพขนส่งสาธารณะ

“แท็กซี่” นับเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมทางหนึ่งของคนกรุงเทพมหานคร แต่ในช่วงที่ผ่านมาแท็กซี่นับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก จากทั้งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบคมนาคม การเกิดสถานการณ์โควิด-19 การถีบตัวของราคาพลังงาน หรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเองก็ตาม   ปัจจุบันมีผู้ประกอบการแท็กซี่จำนวนมากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสถิติจำนวนรถแท็กซี่ของกรมขนส่งทางบก พบว่ามีรถแท็กซี่จดทะเบียนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวม 131,801 คัน (กรมขนส่งทางบก, 2563) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถแท็กซี่ดังกล่าวมีผลกับการจราจร...

Stay Connected

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม