แถลงการณ์การพรรคไทยสร้างไทย เรื่องการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ช่วงโควิด-19

การระบาดระลอกที่ 3 ของโควิด-19 ก่อให้เกิดทั้งวิกฤตสาธารณสุข เศรษฐกิจ และศรัทธา ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ที่สำคัญที่สุดคือขาดความเชื่อมั่น (Trust) ในนโยบาย มาตรการ และกระบวนการแก้ปัญหาของรัฐบาล และขาดความไว้วางใจ (Confidence) ทั้งต่อตัวนายกรัฐมนตรีและต่อรัฐบาลในการนำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤต เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดี พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งต้องมีนโยบาย มาตรการ กระบวนการ และทิศทางที่ชัดเจนดังต่อไปนี้ ระยะที่ 1 การแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19...

‘ผู้ประกันตนกว่า 2 ล้านคนที่ตกหล่น กำลังถูกทอดทิ้งจากมาตรการเยียวยาของรัฐ’

รัฐบาลประยุทธ์ เคาะมาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจอีกรอบ หลังจากเจอวิกฤติโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ โควิด-19 นอกจากจะเป็นภัยคุกคามชีวิตในด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นภัยคุกคามในด้านเศรษฐกิจอย่างหนักหนาสาหัสไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะ #คนตัวเล็ก ที่เป็นกำลังแรงงานสำคัญ ในฐานะฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น หลายคนต้องถูกเลิกจ้าง ต้องตกงานกระทันหัน ถูกปรับลดเงินเดือน ขาดรายได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ต้องดูแลตัวเอง แต่ยังมีปากท้องของครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิตด้วย หนึ่งในมาตรการเยียวยา ที่ออกมารอบใหม่ คือการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประกันตนใน...

แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย เรื่องการเข้าร่วมภาคี CPTPP

พรรคไทยสร้างไทยพบว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ยังไม่รอบคอบ ไม่ได้คำนึงอย่างจริงจังถึงข้อมูลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวาง วิกฤติโควิด-19 ที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ เป็นบทเรียนสำคัญกับทุกสังคม เพราะทำให้ตระหนักว่าความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางยา และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหัวใจสำคัญของการจะฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ แต่ความพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP กลับมิได้มีการประเมินภาวการณ์ของโลกในบริบทต่างๆ อย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางการลงทุนหรือห่วงโซ่อุปทานที่จะเปลี่ยนแปลงไปภายหลังวิกฤติโควิด-19 การเข้าร่วม CPTPP มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยอย่างมาก...

คลาสตอร์คลองเตย ต้อง”เข้าคลุมพื้นที่” เร่งตรวจ และเร่งฉีดวัคซีนให้จบภายใน 15 วันโดยจ่ายเยียวยาทันทีคนละ 5,000

คลาสตอร์คลองเตยต้อง”เข้าคลุมพื้นที่” เร่งตรวจ และเร่งฉีดวัคซีนให้จบภายใน 15 วันโดยจ่ายเยียวยาทันทีคนละ 5000 บาทเพื่อไม่ให้คนในชุมชนต้องดิ้นรนออกมาหารายได้ ซึ่งจะทำให้การควบคุมการระบาดยากขึ้นไปอีก และต้องตั้งศูนย์คัดกรองทุกเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพโดยด่วนเพราะขณะนี้มีการแพร่ระบาดในระดับชุมชนไปทั่วกรุงเทพแล้ว สถิติโควิดของประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 พค. เพียงแค่ 4 วัน ตาย 100 และป่วยหนักเกินพัน ตัวเลขนี้บอกเราว่าสถานการณ์พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้ว

การขอให้คืนสิทธิ การประกันตัว ของผู้ถูกกล่าวหา ในคดีความทางการเมือง

ประเด็น…การขอให้คืนสิทธิ การประกันตัว ของผู้ถูกกล่าวหา ในคดีความทางการเมือง เป็นเรื่องที่สาธารณชนและผู้รัก ความยุติธรรม อยากเห็นการปฎิบัติที่ยืนอยู่บนหลักเมตตาธรรมและเคารพในสิทธิของมนุษย์ ตามกระบวนการยุติธรรม..ซึ่งเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับและเห็นพ้องในทางสากล ผมสนับสนุน ให้กระบวนการยุติธรรมไทยและศาล ได้รับฟังและรับคำร้อง เพื่อพิจารณาทบทวน ข้อเสนอที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ถูก กล่าวหา อาทิ "เพนกวิ้น" และผู้ถูกกล่าวหาอื่นๆ อีกหลาย ท่านทุกคนได้รับการทบทวนสิทธินั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผู้เจ็บป่วยและยังถูกกักขังอยู่ในเรือนจำ ยิ่งมีเหตุผลและสมควรได้รับการพิจารณาทบทวน ผมจีงอยากเรียนเสนอผู้เกี่ยวข้องได้โปรดช่วยกันใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้เกิดการคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว ด้วยความปรารถนาที่อยากเห็นปัญหาต่างๆ ในสังคมคลี่คลายลงด้วยดีและสงบ สันติ