ญาติวีรชนพฤษภา35 ชี้ ความขัดแย้งในประเทศเกิดจาก “ประยุทธ์” ล้วนๆ แนะเลิกการเสพติดอำนาจและลาออก

0
810

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวว่าความขัดแย้งในประเทศครั้งนี้ เกิดจากการกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาล้วนๆ ดังนั้น การคลี่คลายความขัดแย้ง จะต้องเริ่มต้นที่ พล.อ.ประยุทธ์ เลิกการเสพติดอำนาจและลาออกไปเพื่อเปิดทางให้ความปรองดองกลับมาได้

การลาออกจะเปิดให้มีการดำเนินการในขั้นต่อไป โดยสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมกับวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่ง โดยเน้นการดำเนินการขั้นตอนในการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง และเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปโดยทันที โดยต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระหว่างดำเนินการด้วย ประชาชนจะได้ไม่ลำบาก 

“ผมขอวิงวอนให้ พล.อ.ประยุทธ์ คำนึงถึงชาติบ้านเมือง ที่ผ่านมาท่านก็ฟ่องฟูในตำแหน่งและอำนาจมาหลายปีแล้วควรวางมือได้แล้ว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นคลี่คลายความขัดแย้ง และขอเตือนไม่ให้ใช้วิญญาณนักการเมืองคิดยุบสภาเพื่อหาช่องทางได้เปรียบคู่ต่อสู้ เพราะจะกลายเป็นการราดน้ำมันเข้าไปในกองไฟ ซึ่งจะทำให้ประเทศที่บอบช้ำจากการกระทำของท่านยิ่งทรุดหนักลงไปอีก”

“สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย วันนี้ท่านต้องมีความกล้าหาญที่จะถอดสลักความรุนแรงในสังคมอย่าให้ประวัติศาสตร์บันทึกว่าท่านคือ “พรรคมาร” ที่สนับสนุนเผด็จการและเป็นตัวการของเหตุนองเลือดในบ้านเมือง“

ทั้งนี้อยากเรียกร้องผู้ปกครองทุกท่านให้ออกมาร่วมกับลูกหลานในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศในครั้งนี้ อย่าปล่อยให้ลูกหลานของท่านสู้เพียงลำพัง เพื่อร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์ อีกทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้  และสามารถร่วมกันนำพาประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยที่ต้องช่วยกัน