“จิรายุ” เรียก “จับกัง1” -เลขาฯกปส. แจง หลังพบข้อสงสัยเพียบปมกรณีลงทุนหุ้น “ศรีพันวา” ชี้กรมที่ดินยังตอบไม่เคลียร์หากพบพิรุธส่ง DSI สอบต่อทันที

0
819

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ กองทุน เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30  น. คณะกรรมาธิการฯจะนำเรื่องที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร้องต่อคณะกรรมาธิการฯให้ติดตาม ตรวจสอบกรณีการนำเงินจำนวนมากของผู้ประกันตนไปลงทุนในโรงแรมศรีพันวา ที่จังหวัดภูเก็ต และธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมาธิการ ได้กำหนดประเด็นเพื่อสอบถามก่อนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นที่ว่าสำนักงานกองทุนประกันสังคม มีการนำเงินที่ผู้ประกันตนถูกหักไว้ที่มีจำนวนเงินล่าสุดกว่า 2.1 ล้านล้านบาทนั้น นำไปลงทุนอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง นอกจากนี้การไปลงทุน ในโรงแรมศรีพันวาดังกล่าว เกิดขึ้นได้อย่างไรและกรณีการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมในกิจการนี้ ทราบหรือไม่ว่าที่มาของที่ดินในการจัดลงทุนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลต่อราคาหุ้นและหลักทรัพย์ในการลงทุนต่อมูลค่าราคา

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกหนังสือ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 แล้วโดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้มาชี้แจงในประเด็นต่างๆดังนี้ เช่นหลักเกณฑ์ในการลงทุน  เพราะเป็นเงินของผู้ประกันตนกว่า 2.1 ล้านล้านบาทที่ถูกหักไว้ เอาไปลงทุนที่ไหนอย่างไร วัตถุประสงค์ในการนำเงินจากกองทุนฯไปลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  โรงแรมศรีพันวา เป็นอย่างไร เจ้าของเงินควรจะมีโอกาส รู้เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีสถานการณ์โควิด ผู้ประกันตนเรียกร้องขอเงินที่ถูกหักคืน กลับมีปัญหามาโดยตลอด จนทำให้ผู้ประกันตนต้องออกมาเรียกร้อง ว่า “ขอคืนไม่ใช่ขอทาน”               

นอกจากนี้ ได้ออกหนังสือเชิญเลขาธิการกองทุนฯให้มาชี้แจงถึงความเสี่ยง และ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัสต์ตั้งแต่เริ่มลงทุนจนถึงปัจจุบัน และยังเชิญเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ก.ล.ต. มาชี้แจงถึงขั้นตอนของการลงทุนของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่อาจมีสินทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่ามีผลอย่างไรต่อผู้ลงทุน

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังเชิญ อธิบดีกรมที่ดินให้มาชี้แจงเพิ่มเติม หลังจากได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการที่ดินฯ แต่ยังมีข้อสงสัยอีกหลายประเด็น ถึงที่มาของที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตที่ต้องทำใจให้ ประชาชนสิ้นสงสัย ซึ่งหากมีประเด็นที่เป็นข้อพิรุธ ตนจะทำเรื่องร้องต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป เนื่องจากเป็นคดีนี้เป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน และ มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากต่อไป ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กล่าว