“ชวลิต” ชี้รัฐบาล “หน้าไหว้ หลังหลอก” ล้มแบนพาราควอต นโยบายครัวอาหารปลอดภัยของโลกแท้งแน่ ถามตรง เอาสุขภาพคนไทย หรือเอากลุ่มทุน

0
1295

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำหนังสือถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายขอยกเลิกการแบนพาราควอต โดยอ้างว่ามีข้อมูลใหม่ ไม่พบสารพิษตกค้างในพืช ในอาหาร ที่สุ่มตรวจ รวมทั้งเกษตรกรยังจำเป็นต้องใช้ นั้น

ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ที่ศึกษาเรื่องนี้มา ขอถามว่า

1. ท่านถามประชาชนคนไทยผู้บริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากสารเคมีดังกล่าวโดยตรงแล้วหรือยังว่าเห็นชอบกับท่านหรือไม่ 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า พาราควอตเป็นสาเหตุการตายประการหนึ่งของโรคมะเร็ง และโรคพาร์กินสัน 

ปัจจุบันคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 มากว่า10 ปีติดต่อกัน เฉลี่ยคนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง ชั่วโมงละ 8 คนจึงขอถามตรง ๆ ว่า ท่านเลือกสุขภาพคนไทย หรือเลือกกลุ่มทุน

 3. ท่านทราบหรือไม่ว่า มี 53 ประเทศทั่วโลกแบนพาราควอตโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรา ได้แก่ เวียตนาม ลาวกัมพูชา ได้แบนพาราควอตไปนานแล้ว เพราะประเทศดังกล่าวห่วงสุขภาพอนามัยประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มทุน เฉพาะอย่างยิ่งเวียตนามคู่แข่งทางการค้าของประเทศไทย ปัจจุบันได้แซงประเทศไทยไปแล้วในการส่งออกข้าว ไทยจะไม่เหลืออะไรเลยหากรัฐบาลมีนโยบายอย่างหนึ่ง แต่กลับทำตรงข้ามอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า

“หน้าไหว้ หลังหลอก”

4. ท่านถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนแล้วหรือยัง ว่ารัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าใดในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน หากล้มการแบนพาราควอต 

5. ท่านถาม รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่ท่านมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง แล้วหรือยัง หากยังตกผลึกในกระทรวงเดียวกันไม่ได้ ชาวบ้านและชาวโลกจะมั่นใจในนโยบายรัฐบาลอย่างไร

6. ท่านควรถาม ส.ส..ทั้งสภา ฯ ที่ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 433 : 0 ให้แบน 3 สารพิษ คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ

ไกลโฟเซต ด้วยเห็นว่าเป็นพิษภัยกับประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่านละทิ้งเสียงประชาชนได้อย่างไร

ประการสำคัญทึ่สุด หลังไวรัสโควิดระบาด คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยมากขึ้น รัฐบาลไทยโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และตัวท่านเองได้ประกาศไปทั่วโลกว่า รัฐบาลจะแปรวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนโยบายสำคัญให้ประเทศไทยเป็น “ครัวอาหารปลอดภัยของโลก” ซึ่ง จะเป็นไปได้อย่างไร เมื่อ 53 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งเวียตนาม ลาว กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้แบนพาราควอต ไปหมดแล้ว แต่ไทยกลับจะล้มการแบนชาวโลกที่ไหนจะเชื่อว่าอาหารของประเทศไทยจะปลอดภัยจากสารพิษ

ผมมั่นใจว่า  หากประเทศไทยล้มการแบนพาราควอต จะส่งผลให้นโยบายครัวอาหารปลอดภัยของโลกแท้งทันทีโครงการล้มไม่เป็นท่า ตั้งแต่ยังไม่เริ่มโครงการ ท่านจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี  จะลอยตัวเหนือปัญหาว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ได้อีกต่อไป

ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารท่านต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ หากมีการเปลี่ยนนโยบายทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย 

ท้ายที่สุด ผมเห็นว่าหากรัฐบาลนี้ รับมือกับกลุ่มทุนที่สั่งนำเข้าสารพิษเหล่านี้ปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาทไม่ได้ ก็ควรลาออกไป ให้พรรคการเมืองที่สนใจสุขภาพอนามัยประชาชนเข้ามาทำหน้าที่แทน ผมหมดความอดทนกับผู้ที่ไม่มีจุดยืนที่จะเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในนโยบายสำคัญที่จะปกป้องสุขภาพอนามัยประชาชนต่อไปอีกแล้ว