“เพื่อไทย”เชื่อปรับครม.ใหม่เศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้น แนะฉีกทิ้งยุทธศาสตร์ชาติอัดทำประเทศไทยล้าหลัง

0
562

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า  การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ อยากให้คณะที่มีการจัดตั้งกันขึ้นมาในอนาคต เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรที่จะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย รวมทั้งควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมไทยและสถานการณ์โลก

 การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์โลก เพราะการเขียนบนความไม่ถูกต้อง หลายเรื่องที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติต้องฉีกทิ้ง เพราะไม่ทำไประเทศเดินไปข้างหน้า ติดอยู่ในหล่มความคิดโบราณ ที่สำคัญยุทธศาสตร์ชาติไม่เอาประชาชนประเทศเป็นศูนย์กลางแต่เอาตัวคนที่เขียนขึ้นมาเป็นศูนย์กลางจึงไม่ตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้น

  นายจักรพล กล่าวด้วยว่า การเขียนยุทธศาสตร์ชาติเกิดจากการนั่งเทียนเขียนอนาคตของคนกลุ่มหนึ่งที่คิดและเขียนขึ้นมาจากความเข้าใจของตัวเอง  เพราะคนที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติไม่มีความเข้าใจบริบทของสังคมไทย คิดว่าสิ่งที่คิดและเขียนคือดีที่สุด ไม่ยอมรับความเป็นจริง ที่สำคัญคือการไม่ยึดโยงกับประชาชน รวมทั้งอยากบอกว่า ไม่มีใครนั่งเทียนเขียนอนาคตได้ 

“นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ไม่ได้เป็นความหวังที่จะช่วยให้ประเทศไทยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะจะถูกยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ทำตาม ไม่สามารถออกนอกกรอบได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้แต่หวังว่าเศรษฐกิจ ประเทศไทยคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้”นายจักรพล กล่าว