“วิสาระดี” แนะรัฐบาลเพิ่มงบ “รพ.สต.” จี้รัฐสอบเอกชนหาประโยชน์จากโครงการเที่ยวปันสุข

0
634

นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงราย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.จาก 1,000 บาทเป็น 1,500 บาท แม้จะเพียง 7 เดือน ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานหนักในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ขอบคุณรัฐบาลที่เห็นคุณค่าของเจ้าหน้าที่อสม.ทุกท่าน แต่ทั้งนี้ควรจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น รัฐบาลต้องมีส่วนร่วมในการดูแลชีวิตประชาชนอย่าผลักภาระให้คนที่ทำงานด้วยความเสียสละ

นางสาว วิสาระดี กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินการโครงการเที่ยวปันสุข ถือเป็นโครงการที่ดี เป็นการให้รางวัลกับเจ้าหน้าทีทุกคนที่ทำงานหนัก รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งรัฐบาลควรที่จะมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ควรเปิดโอกาสให้มีคนหาประโยชน์จากโครงการรัฐบาล

“อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. มากกว่าที่ผ่านมา ควรยกระดับและพัฒนาศักยภาพของรพ.สต.ให้มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมากกว่าที่มีอยู่ เพราะที่ผ่านมาทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ขาดแคลนมากกระทบการรักษาผู้ป่วย รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนมากกว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณหลายพันล้านบาท”นางสาว วิสาระดีกล่าว