วัดพระธรรมกาย จัดบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ฟื้นฟูประเพณีบวชเข้าพรรษาของชายไทย

0
3915

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (ป.ธ.9,ราชบัณฑิต) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2562 โดยมีชายไทยกว่า 5,000 คน จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมบวช

โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562 วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ค. ถึง 12 พ.ย. 62 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย 2) ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้สั่งสมบุญและเป็นแบบอย่างอันดีในการเกิดโครงการเช่นนี้ 3) ให้ผู้ร่วมโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 4) ฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาของชายไทย 5) เป็นการบวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์

โดยธรรมทายาทมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบทระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. 62 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นพระธรรมทายาทมีกำหนดอธิษฐานจำพรรษา (ปัจฉิมพรรษา)และปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย ทุกท่านสามารถสนับสนุนโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-831-1234 ติดตามข้อมูลและภาพกิจกรรมที่ www.บวช.com , www.dmycenter.com / IG, facebook, twitter, line : @dhammakayainfo