ต้องไม่นิ่งเฉย! “พงศ์เทพ” ชี้ ครม.ประยุทธ์ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจ เหตุถวายสัตย์ฯขัด รธน.

0
2046

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี มองว่ากรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หากจะถามถึงการแสดงความรับผิดชอบเชื่อว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ ก็จะแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการลาออก แต่หากจิตสำนึกของความรับผิดชอบแตกต่างกันก็อาจจะหาช่องทางอื่นเพื่อแก้ปัญหา

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า กรณีที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ กล่าวถ้อยคำตกสาระสำคัญอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีจะไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยในส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจ หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขจะเกิดปัญหาตามมามากมายทั้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่าภายหลังจะมีผู้โต้แย้งได้ว่าคำสั่งต่างๆไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะบุคคลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่มีอำนาจการลงนาม อนุมัติคำสั่งต่างๆ จะถูกตั้งเรื่องแจ้งดำเนินคดีได้ทั้งหมด

“สิ่งที่คณะรัฐมนตรีทำไปที่ผ่านมา เท่ากับไม่มีอำนาจทำ ผลก็คือการกระทำทั้งหลายไม่มีผลถูกต้องตามกฎหมาย ทุกคนที่ได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องจะสามารถตั้งเรื่องฟ้องในศาลปกครองหรือในศาลยุติธรรมเพื่อเป็นคดีอาญาก็ได้ สารพัดชนิดเต็มไปหมด”

นายพงศ์เทพ กล่าวว่า ดังนั้น สิ่งที่ต้องแก้ไขสามารถทำได้สองแนวทางคือนายกรัฐมนตรีลาออกจากนั้น จะต้องตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็มาตั้งคณะรัฐมนตรี และถวายสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญอีกครั้ง แต่หาก พลเอกประยุทธ์ ไม่ลาออก คณะรัฐมนตรีชุดนี้ ต้องแก้ไขโดยการเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม นายพงศ์เทพเห็นว่า แม้จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ก็จะยังมีปัญหา เพราะการกระทำหลังการปฏิญาณในฐานะฝ่ายบริหาร ได้มีผลไปแล้ว และถือว่าการกระทำของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น แม้กระทั่งเรื่องของ เงินเดือน เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ตั้งแต่หลังการถวายสัตย์ ก็ต้องมาทบ ทวนเช่นกันว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้ได้หรือไม่

นายพงศ์เทพ กล่าวด้วยว่าคณะรัฐมนตรีที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามนายกรัฐมนตรี เท่ากับว่าไม่มีผู้ใดถวายสัตย์ปฏิญาณได้ถูกต้อง ซึ่งหากจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ คณะรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องดำเนินการใหม่ด้วยเช่นกัน

อดีตรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะ ต้องไม่นิ่งเฉยเพื่อให้เรื่องเงียบจบไป เหมือนที่พยายามจะดำเนินการก่อนหน้านี้ โดยต้องเร่งดำเนินการแก้ไขไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมามากมาย ผลเสียหายที่เกิดขึ้น จะกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน