ส.ส.อนาคตใหม่ ฟังข้อเสนอเชิงนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองต่อรัฐสภา

0
1164

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตัวแทน ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ประกอบไปด้วย นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ,นายนิติพล ผิวหมอก และนางสาวเยาวลักษ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์ของพรรคอนาคตใหม่ เข้ารับฟังและรับหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายชนเผ่าพื้นเมืองจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สพช.) ที่งานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ตัวแทนผู้มอบหนังสือได้กล่าวว่า ทางเครือข่ายได้เห็นว่าทางพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ได้ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและผลักดันการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอด การยื่นหนังสือในครั้งนี้จึงเป็นการส่งต่อข้อมูลให้กับ ส.ส.ที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวชาติพันธุ์ ของพรรคอนาคตใหม่ ได้นำข้อเสนอไปทำงานในสภาและส่งต่อให้รัฐและสาธารณะได้เข้าใจสถานการณ์ ยอมรับคุณค่าวิถีวัฒนธรรมและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยมีข้อเสนอ อาทิเช่น 1.ให่พลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาราษฎร เพื่อเป็นกฎหมายที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 2.ข้อเสนอในการแก้ปัญหาด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากร 3.ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ที่ให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เน้นการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต 4.ข้อเสนอด้านการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและสาธารณสุข และข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นเร่งด่วน ในกรณีเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยและกรณีเขตมรดกโลกในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นต้น

ทางด้านนางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้กล่าวถึงการมาร่วมงานและรับฟังข้อเสนอในครั้งนี้ว่า ทางพรรคต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชนเผ่า และขอย้ำว่าทางพรรคอนาคตใหม่และคณะกรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์ตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีนโยบายว่าด้วยกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.พลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอของภาคประชาสังคม เพื่อ เสริมสร้างกระบวนการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมโดยตรง โดยอยู่บนพื้นฐานของสังคมพหุนิยมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางร่วมทางนโยบายที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร

2.พลักดันร่าง พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะเน้นการปกป้องคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงวิถีวัฒนธรรม และคุ้มครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หือพื้นที่ทางจิตวิญญาณ เพื่อที่สังคมจะได้รักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

และ 3. ทำให้ชาติพันธุ์ทุกกลุ่มได้เข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

งานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก” ภายในงานประกอบไปด้วยซุ้มนิทรรศการและพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน และการออกร้านขายของและอาหารของชนเผ่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม ซึ่งในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ยังถือเป็นวันชนเผ่าสากลอีกด้วย