‘อดิศร’ เสนอ เปลี่ยน ประธาน กมธ.งบโควิด หลัง’ไพบูลย์’ ทำหน้าที่ขาดความเป็นกลาง ไม่ให้เกียรติ กมธ.หวั่นตรวจสอบการใช้งบ ขาดประสิทธิภาพ

0
678

นายอดิศร เพียงเกษ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระบุว่า การทำหน้าที่ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมาธิการ ทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง พยายามพูดตัดบทหลายครั้งเมื่อ กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง

เช่นเมื่อตนเสนอต่อที่ประชุมว่าควรเชิญนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบเงินกู้สูงสุด มาให้ความเห็นหรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัย กลับถูกนายไพบูลย์ พูดตัดบททันที ทั้งที่เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ พฤติกรรมของประธานจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะการทำหน้าที่ประธานต้องวางตัวเป็นกลาง และให้เกียรติกรรมาธิการ โดยเห็นว่านายไพบูลย์ขาดคุณสมบัติ ในเรื่องดังกล่าว พฤติกรรมเช่นนี้เชื่อว่าจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ 

นายอดิศร กล่าวด้วยว่า คนที่จะมาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณมหาศาล ควรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากกว่านี้ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐต้องนำกลับไปพิจารณา 

เพราะเมื่อ กรรมาธิการขาดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อประธานแล้ว อาจทำให้การตรวจสอบทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะท่าทีของนายไพบูลย์ ที่จะไม่รับฟังข้อเสนอที่แตกต่าง