“ชุมสาย” ชี้ 88 ปี ประชาธิปไตยในอำนาจนิยม ฉุดประเทศถอยหลัง ใช้เงินภาษีรักษาอำนาจเอื้อนายทุน วอนทุกฝ่ายเร่งแก้ รธน.

0
579

นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ ได้ฉุดรั้งพัฒนาการทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชนให้ถอยหลังลงไปมาก และในวันนี้ยังคงเป็นอำนาจเด็ดขาดของรัฐบาลสืบทอดอำนาจในทุกมิติ 88 ปีประชาธิปไตยไทย ยังอยู่ในวังวนอำนาจเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับนายทุน ขุนศึก ซึ่งเป็นชนชั้นนำ ของประเทศ และยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งยังมีการพยายามกระทำเพื่อให้เกิดสภาพดังกล่าวต่อไป เช่น ผู้มีอำนาจในรัฐบาลพยายามใช้งบประมาณมหาศาล ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเพื่อรักษาอำนาจ ตนเองและพวกพ้อง ผ่านกองทัพ ระบบราชการ กระบวนการยุติธรรมโดยมีรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาในการรักษาไว้ซึ่งอำนาจ และการเอื้อธุรกิจทุนใหญ่ผูกขาด เพียงไม่กี่ตระกูล ไม่ใช่เพื่อประชาชนโดยแท้จริง มีการเอาเปรียบประชาชนในหลายมิติ ทั้งในทางสังคม เศรฐกิจ และการเมือง

“เหลือเพียง12 ปี จะครบ 100 ปี หรือ1ศตวรรษ นอกจากประชาธิปไตยยังไม่ดีขึ้น ตรงข้ามกลับมีสภาพเสื่อมทรุดลงกว่าเดิม ห่างไกลที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นสากล มีผลกระทบด้านโอกาส ความเชื่อมั่น ดังนั้นในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เป็นประชาธิปไตยตามที่ควรจะเป็น โดยเร็วที่สุด ซึ่งมีพรรครัฐบาลอย่างน้อย 2 พรรค ให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในโอกาสแรกที่มีรัฐบาล และว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาล ตนจึงอยากเห็นการเร่งผลักดันให้สำเร็จโดยเร็ว นายชุมสาย กล่าว”