วัดพระธรรมกายถวายข้าวสารและนมกล่อง สมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” สนองดำริพระสังฆราช

0
2140

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เมตตารับมอบข้าวสาร 1 ตัน และนมถั่วเหลือง 2,000 กล่อง เพื่อสมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย มอบถวาย ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สำหรับโครงการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งดำเนินงานโดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล 5 ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และภาคีเครือข่าย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สนองตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช และยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะหมดไป