“ชวลิต” รุก เสนอจัดเสวนาทางวิชาการ “ทางรอดท้องถิ่นไทย ภายใต้อำนาจนิยม”

0
1061

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม และกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเมื่อวานนี้ ( 15 มิ.ย.63) ผมได้เสนอที่ประชุมว่า มีประชาชนจำนวนมากแจ้งข่าวมายังบรรดา ส.ส.ของพรรคว่า รู้สึกอัดอั้น ไม่สบายใจ ทึ่รัฐบาลนี้แช่แข็งทัองถิ่นมาหลายปี ไม่ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง จึงเรียกร้องขอให้พรรคติดตาม เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว

ผมตอบรับเสียงเรียกร้องของประชาชน โดยเห็นว่า การแช่แข็งท้องถิ่นดังกล่าว อาจขัดรัฐธรรมนูญ และขัดนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อสภาเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุกมโนสำนึกของรัฐบาล ผมได้เสนอให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการหาทางออกให้กับท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ “ทางรอดท้องถิ่นไทย ภายใต้อำนาจนิยม”  ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคได้ให้ความเห็นชอบ และได้มอบหมายให้ผมเป็นคณะทำงานและผู้ประสานงานจัดเสวนาทางวิชาการดังกล่าว 

ทั้งนี้ จะได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหารทัองถิ่น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมเสวนา  และอยู่ระหว่างประสานเชิญ กกต.มาให้ความเห็นถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น

การแบ่งเขตเลือกตั้ง กฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และการใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งทัองถิ่น เป็นต้น โดยมีกำหนดการเสวนาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป