“เยาวลักษณ์ คณะก้าวหน้า” อัด “ประยุทธ์” หยุดข่มขู่ “นิสิตนักศึกษา – เยาวชนคนรุ่นใหม่” ชี้ควรต้องคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออก

0
1151

เมี่อวันที่ 16 มิถุนายน จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ตักเตือนนิสิตนักศึกษาว่าถูกคนไม่หวังดีชักจูงและการแสดงออกทางการเมืองจะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หางานยากในอนาคต นั้น

น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ค่อนข้างเป็นปัญหาและเป็นวิธีคิดที่แย่มากๆ ชัดเจนว่านี่เป็นการข่มขู่นิสิตนักศึกษา รวมถึงคนรุ่นใหม่มากกว่าการแสดงตักเตือนด้วยความเป็นห่วง ประเทศไทยมีกฎหมายรับรองความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ คุ้มครองไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง เชื้อชาติ สีผิว เพศ และความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใดอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงออกอย่างไร ผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถนำเหตุผลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการจ้างงานและประกอบอาชีพได้

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในทางกลับกันรัฐบาลต้องช่วยคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าการนำประเด็นนี้มาข่มขู่นิสิตนักศึกษา ว่าการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตต่อไปในระยะยาว จนทำให้หมดอนาคต และหากรัฐบาลจะมองให้กว้างออกไปจากตัวเองสักนิด จะพบว่า การวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักเหตุและผล ข้อเท็จจริง และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ คือทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต่างต้องการจากบัณฑิตจบใหม่ เป็นทักษะทีสำคัญในการทำงานและการปรับตัวในยุคปัจจุบัน

“ในประเด็นนี้ หากเป็นประชาชนคนทั่วไปพูดก็ว่าไปอย่าง แต่นี่ผู้พูดเป็นถึงนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำประเทศ แต่กลับสร้างบรรยากาศกีดกันเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผลักให้สังคมมองแบบเหมารวมว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเป็นคนไม่ดี และยังดูแคลนความคิดคนรุ่นใหม่ว่าถูกชักจูงง่าย ทั้งที่จริงๆ แล้วนิสิตนักศึกษาก็คือกลุ่มคนที่มีความคิดเป็นของตนเอง มีคุณค่าในตัวเองพิจารณาเองได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องหยุดส่งสัญญาณข่มขู่นิสิตนักศึกษา แต่ให้เปิดใจรับฟังจะดีกว่า” เยาวลักษณ์ กล่าว