เพื่อไทย พร้อมเสนอ ร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรก. 1.9 ล้านล้าน หวังประชาชนรับเงินเยียวยาทั่วถึง

0
1452

วันนี้ (15 มิ.ย. 63) ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรก. 1.9 ล้านล้านบาท ทั้ง 3 ฉบับ ได้ร่างเสร็จ พร้อมให้ ส.ส. เข้าชื่อลงนามเพื่อยื่นบรรจุเป็นวาระการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น 1. เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสังเกตุการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 2 คน เพื่อร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าว 2. กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้ง 1.9 ล้านล้านบาท ต่อที่ประชุมสภา ทุก ๆ 3 เดือน   3. ต้องเปิดโอกาสให้ สส. สามารถเข้าชื่อเพื่อขอดูข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบ และ 4. ขอให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนตัวเล็กตัวน้อยในการเข้าถึงเงินช่วยเหลือของรัฐบาล หากรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จริงใจที่จะใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ก็ต้องให้ความร่วมมือและร่วมผลักดันร่าง พรบ. ดังกล่าว

 ด้าน  นาย โภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาลได้ เพราะขาดคุณสมบัติในการยื่นกู้ เช่น ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเงินกู้เดิมอยู่กับธนาคาร จึงสมควรต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ หรือติดปัญหาเรื่องเป็นลูกหนี้ NPL เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่เดือดร้อนสามารถเข้าถึงเงินสินเชื่อได้อย่างทั่วถึง ตามเจตนารมณ์ของ พรก.

 ในขณะที่ นาย สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวยืนยันว่า ร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรก. 1.9 ล้านล้านบาท ทั้ง 3 ฉบับ น่าจะถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาฯ ภายในสัปดาห์นี้แน่นอน หลังจาก ส.ส. เข้าชื่อครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา แต่สิ่งที่ตนกังวลขณะนี้ คือ ในสัปดาห์หน้า จะมีวาระการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แต่จนถึงขณะนี้ ส.ส. ยังไม่ได้รับเอกสารใด ๆทั้งสิ้น ทั้ง ๆ ที่จะต้องพิจารณาว่าจะรับหลักการได้หรือไม่ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งส่งเอกสารมาเพื่อให้ ส.ส. ได้มีเวลาเพื่อเตรียมการอภิปรายนอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะผลักดันกฎหมายอีกฉบับ คือ ร่าง พรบ. เกี่ยวกับผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมอีกด้วย โดยในสัปดาห์หน้า จะเชิญประชาชนผู้ประกันตนเดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสวนาซึ่งจะจัดขึ้นที่พรรคเพื่อไทย