“ชวลิต” เผยรู้สึกแย่และเสียใจกับคำตอบ เลือกตั้งทัองถิ่นติดขัดเพราะขาดงบ /ถามพรรคร่วมรัฐบาลที่ชูนโยบายเลือกตั้งทัองถิ่น จะมองหน้าประชาชนอย่างไร

0
869

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย เผยรู้สึกแย่และเสียใจกับคำตอบของฟากฝั่งรัฐบาลว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะขาดงบ

ผมมีข้อสังเกตที่เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจก้บนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ในทางตรงกันข้าม กลับรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเฉกเช่นนานาอารยประเทศ

ประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งนั้น ที่น่าเสียใจที่สุดก็ คือ บรรดาผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังรักษาการอยู่ในตำแหน่งขณะนี้ อยู่ได้ก็ด้วย คำสั่ง และประกาศ คสช. ในขณะที่นายกรัฐมนตรีป่าวประกาศไปทั่วโลกว่า ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว

ขอเรียนว่า ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ผู้บริหารท้องถิ่นเมื่ออยู่ครบวาระ 4 ปีแล้ว ได้รับการต่ออายุออกไปเรื่อย ๆ ตามอำเภอใจ อย่างน้อยก็ควรให้ปลัดรักษาการ แล้วรีบจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะ 4 ปีที่บริหารมา ประชาชนในท้องถิ่นทราบดีว่า จะเลือกให้เป็นต่อ หรือเลือกคนใหม่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเอง

ผมจึงเห็นว่า รัฐบาลนี้ดูถูกประชาชนอย่างที่สุดที่ไม่รักษากติกา รักษาความเป็นธรรมในการปกครองบ้านเมือง ที่แย่กว่านั้นก็คือ ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งถูก ปปช.สอบข้อหาทุจริต ถูกคำสั่ง คสช.พักหน้าที่ แต่หลุดคดีในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า คุณต้องมาช่วยหาเสียงให้ฝั่งรัฐบาล 

เรื่องนี้  ถ้าไม่จริงก็ขอให้ปฏิเสธออกมา ทั้งรัฐบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผมรู้สึกรับไม่ได้และเหลืออดที่รัฐบาลขาดมโนสำนึกในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขาดธรรมาภิบาล พูดไป ก็เอาสีข้างเข้าถู

จึงขอถามพรรคร่วมรัฐบาลที่ชูนโยบายเลือกตั้งท้องถิ่น ชูนโยบายแก้รัฐธรรมนูญ ท่านจะมองหน้าประชาชนอย่างไรเมื่อกลับบ้าน กลับท้องถิ่นตนเอง