“คณะก้าวหน้า” เปิดตัว “Common School ” ประเดิมหลักสูตรแรก “covid-1984” “นิธิ – สุรชาติ – ประจักษ์” ร่วมบรรยาย

0
1431

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 คณะก้าวหน้า เปิดตัว “Common School” สถาบันศึกษาอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมเชิญวิทยากรแนวหน้าของสังคมไทย ร่วมให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งจะเผยแพร่ทางช่อง YouTube คณะก้าวหน้า – Progressive Movement และในรูปแบบ podcast ทาง Progressive Podcast ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหลักสูตรแรกที่จะมีการเรียนการสอน คือหลักสูตรที่มีชื่อว่า “covid-1984” ที่มุ่งหวังสร้างความเข้าใจต่อผลกระทบของวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบไปทั้งโลกในขณะนี้ ผ่านมุมมองใหม่ว่าด้วยรัฐ ตลาด งบประมาณ อำนาจ ระบบราชการ เศรษฐกิน สังคม การเมือง ตลอดจนความมั่นคงของโลกหลังโควิด โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญ อาทิ สัมภาษณ์พิเศษเปิดหลักสูตร โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์, “ระเบียบโลกใหม่: ภัยคุกคามและความมั่นคงในโลกหลังโควิด” โดย สุรชาติ บำรุงสุข นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “กายวิภาครัฐไทย: กลไกอำนาจรัฐและอำนาจนำในสังคมไทย” โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “การไล่กวดทางเศรษฐกิจ: ถอดวิธีคิดเอเชียตะวันออก” โดย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง GRIPS, Tokyo , “ผ่างบประมาณแผ่นดิน: เส้นเลือดใหญ่ไร้ประสิทธิภาพ” โดย ศิริกัญญา ตันสกุล อดีตนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และ ส.ส. จากพรรคก้าวไกล, “New Normal: การทำให้ระบอบอำนาจนิยมกลายเป็นเรื่องปกติถาวร” โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, และ “มองโลกผ่านซัพพลายเชน: จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย” โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และผู้อำนวยการหลักสูตรของ Common School ระบุว่า การเกิดขึ้นของ Common School ในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตนเคยประกาศไว้เมื่อก่อตั้งคณะก้าวหน้าใหม่ๆ เนื่องด้วยเราเห็นว่าการเอาชนะกันในทางการเมืองที่แท้จริงคือ การเอาชนะกันในทางความคิด คณะก้าวหน้าต้องมุ่งทำงานในทางความคิด ปักธงวาระก้าวหน้าให้กับสังคมไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ คณะก้าวหน้าจึงตั้ง Common School ขึ้นมาเพื่อทำงานรณรงค์ทางความคิดแบบก้าวหน้า และฝึกอบรมเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย ให้องค์ความรู้กับสังคมไทย

“ภารกิจหลักของ Common School คือ การรณรงค์ทางความคิดแบบก้าวหน้า และมุ่งเอาชนะในทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ก้าวหน้า และเพื่อก่อร่าง “ประชาชน” ให้กลายเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง เราเชื่อในความเป็นไปได้ว่าสังคมที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากความคิดคนในสังคมยังไม่เปลี่ยน แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปิดตัวโรงเรียนเล็กน้อย โดยมุ่งเน้นการเป็นหลักสูตรออนไลน์ไปก่อนในช่วงแรก แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราจะได้พูดถึงเรื่องของวิกฤติการณ์ดังกล่าว” นายปิยบุตร กล่าว

นายปิยบุตร กล่าวว่า วิกฤติการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง แพร่กระจายโดย ไม่ละเว้น ไม่ได้เลือกภูมิศาสตร์แต่อย่างใด แพร่กระจายไปยังคนทุกกลุ่มทุกชนชั้น และยังเปิดเผยให้เห็นถึงโครงสร้างรัฐไทยและประเทศไทยอย่างชัดเจนที่สุด แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในยามเผชิญหน้าวิกฤติ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และโครงสร้างที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต่อเนื่องหลายทศวรรษ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะนำพาประเทศไทยไปสู่ระบบแบบอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมของ Common School ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะประกอบไปด้วยการ Workshop & Training ด้านการเมืองและประชาธิปไตย, การจัดบรรยายสาธารณะเพื่อรณรงค์ความคิดแบบก้าวหน้า, ตลาดวิชาออนไลน์แหล่งความรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้, การจัดค่ายเยาวชนทุกภูมิภาคเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีส่วนร่วมออกแบบอนาคตที่พวกเขาอยากเห็น รวมทั้งการออกหนังสือ คู่มือ และเครื่องมือการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย