“ธัญญ์วาริน ก้าวไกล” ชื่นชม ธรรมศาสตร์เปิดกว้างแต่กายตามเพศสภาพ พร้อมเรียกร้องสถาบันอื่นเปิดกว้าง

0
1687

ธัญญ์วาริน สุข​ะ​พิ​สิษฐ์​ โฆษกพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นหลังคณบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามเรื่องแนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 โดยให้นักศึกษาสามารถแต่งกายได้ตามเพศวิถีของตนเองได้ โดย ธัญญ์วาริน
กล่าว่า รู้สึกชื่นชม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถึงเวลาแล้วที่ทุกมหาวิทยาลัย​ต้องประกาศ​ให้นิสิตนักศึกษา​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ต้องสามารถ​แต่งกายตามเพศ​สภาพ​ของตนเองในการเข้าเรียน​
เข้า​สอบ​ และ​รับปริญญา​ได้​ และหากเจ้าหน้าที่​ครู อาจารย์​คนไหนแสดงการเหยียดเพศหรือเลือก​ปฏิบัติ​ด้วย​เหตุ​แห่ง​เพศ​ต้องถือเป็นการผิดวินัย​
เหมือนที่​ ม.ธรรมศาสตร์​ได้ออกประกาศมา​ เนื่องจากมีหลายกรณีที่มหาวิทยาลัย​ต่างๆ​ เลือกปฏิบัติ​จากทั้งครูอาจารย์​และเจ้าหน้าที่ต่อนิสิต​นักศึกษา​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ขยเป็นเหตุให้​มีการร้องเรียน​เป็นข่าวอยู่​เรื่อยมา​ จนบางคนถึงขนาดต้องลาออกจากสถานศึกษา​เลยก็มี​​ ซึ่งกฏระเบียบ​ที่บังคับของมหาวิทยาลัย​ต่างๆที่ให้แต่งกายตามเพศกำเนิดนั้นเราต่อสู้​กัน​มาอย่างยาวนาน​

ล่าสุดได้มีประกาศของมหาวิทยาลั​ยธรรมศาสตร์​ออกมาให้นักศึกษา​ผู้มีความหลากหลาย​ทางเพศ​สามารถ​แต่งกายตามเพศสภาพ​ของตนเองในการเข้าเรียน​ เข้าสอบ​ และรับปริญญา​ได้​ โดยที่ถ้ามีเจ้าหน้าที่​ ครูอาจารย์​แสดงการเหยียดเพศหรือเลือกปฏิบัติ​จะถือเป็นความผิดทางวินัย​ ทั้งนี้ยังมี​ ม.ทักษิณ​และ​ ม.​พะเยา​ ก็มีประกาศ​แบบนี้ออกมาก่อนหน้าแล้วเช่นกัน​

จึงอยากเรียกร้อง​ให้มหาวิทยาลัย​ทุกแห่งออกประกาศ​รับรอง​การแต่งกายตามเพศสภาพ​ในการเรียน​การ​สอน​ในมหาวิทยาลัย​เช่นนี้​เช่นเดียวกันค่ะ​ เพื่อให้สังคมมหาวิทยาลัย​เป็นพื้นที่ของสถานศึกษา​ที่เน้นที่ความรู้​ ความสามารถ​ การพัฒนา​ศักยภาพ​ของนักศึกษาในการผลิต​บุคคล​ที่มีคุณค่า​ต่อสังคม​ ส่งเสริมวัฒนธรรม​ประ​ชาธิปไตย​ที่โอบรับสิทธิ​มนุษยชน​ในทุกมิติของผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ ไม่ใช่เป็นที่บ่มเพาะความเกลียดชัง​ การสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ และเหยียด​หยามความเป็นมนุษย์​ที่แตกต่างกัน