“นพดล” เตือน อย่าให้ “นิว นอร์มัล” เป็น “นิว หน่อมแน้ม” พร้อมเสนอ “4 วิถี 4 มั่นคง” ทำเรื่องสำคัญให้สำเร็จ

0
933

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้ไทยจะประคองตัวผ่านศึกโควิด 19 แต่ยังต้องเผชิญศึกเศรษฐกิจที่หนักหน่วง คาดว่าจะมีคนตกงานหลายล้านคนและมีกิจการที่ต้องปิดลงจำนวนมาก ยังมีความท้าทายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจขนานใหญ่เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้  อย่างไรก็ตาม แม้สังคมไทยอุดมไปด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์  แต่การเดินหน้าต้องมีโฟกัสและจัดลำดับเรื่องสำคัญและเร่งด่วนให้ได้ แล้วทำให้สำเร็จ ไม่ทำแบบเดิมๆ ตนจึงขอเสนอให้โฟกัสกระบวนทรรศน์ใหม่ในการเดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืนหลังโควิด ขอเรียกว่า ” 4 วิถี 4 มั่นคง”  4 วิถีคือวิถีไทยคุณภาพ ไทยปลอดภัย ไทยยั่งยืน และไทยได้ผลสัมฤทธิ์ และสร้างความมั่นคงเร่งด่วนอย่างน้อย 4 ด้านคือความมั่นคงด้านสาธารณสุข (Health security) ความมั่นคงด้านอาหาร (food security) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human security) และความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน(Environmental and energy security) 

หลังโควิดไทยควรใช้โอกาสนี้เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพระดับโลก  เน้นความปลอดภัยในทุกมิติในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านอาหาร บริการ  ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการคมนาคม การดำเนินการต่างๆต้องคำนึงถึงความยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในการบริหารงานภาครัฐต้องเน้นการนำนโยบายสำคัญไปทำให้เกิดผลสำเร็จจริงจัง ส่วนการสร้างความมั่นคงเร่งด่วน 4 ด้านนั้น ไทยต้องเร่งสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข  ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเตรียมคนให้เข้าสู่ศตวรรษที่21 และความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเผชิญความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก(Climate change) ซึ่งจะกระทบต่อโลกอย่างมากและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  โดยในการสร้างความมั่นคงดังกล่าวจะต้องจัดสรรงบประมาณรองรับเพื่อสร้างสาธารณูปโภคและมีมาตรการด้านต่างๆมากมาย   “ใครเป็นรัฐบาลขอให้ทำงานจริงจัง มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ ที่จริงสังคมไทยไม่ขาดแคลนความรู้ แต่ต้องการความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ โดยเฉพาะในระดับนโยบาย วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้หนักหนา ต้องทุ่มเททำงานเพิ่มอีกหลายเท่า”