“เพื่อไทย” แนะเร่งพัฒนาไวไฟฟรี รับวิถีธุรกิจใหม่ หวังรัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ

0
1214

นายภควัต  ศรีสุรพล  ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบในพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลนำงบประมาณที่มาขออนุมัติไปพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ  หลังจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่ถือว่าเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจทั้งประเทศ  ประกอบกับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงเป็นการล็อคตายธุรกิจและส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศอย่างรุนแรง

นายภควัต  กล่าวด้วยว่า  หลังจากนี้หวังว่ารัฐบาลจะเร่งคลายล็อคและยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจวิถีใหม่ ทั้งการทุ่มงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างประเทศเพื่อรองรับการค้าตามวิถีธุรกิจใหม่ ที่จะมีลูกค้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่สนใจสินค้าไทย

 “อยากให้รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านหรือไวไฟฟรีให้กับประชาชน แบบมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ไม่ใช่เช่นปัจจุบัน ที่เครือข่ายมีปัญหามาก กว่าจะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตใช้เวลานานมาก  เมื่อมีเงินที่มาจากการกู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะให้ความสำคัญและทุ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างจริงจัง  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น  โดยเชื่อว่าจะส่งเสริมให้สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน  สินค้าเกษตร มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน”นายภควัต  กล่าว