“ก้าวไกล” ร่วมรำลึกวันประหาร “ครอง จันดาวงศ์” รับหนังสือกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ขอประธานสภานำชื่อ 6 ส.ส.วีรชนประชาธิปไตย ตั้งเป็นชื่อห้อง

0
1439

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่อาคารรัฐสภา นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อสัดส่วนภาคอีสาน พรรคก้าวไกล รับหนังสือจากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ที่มีข้อเรียกร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งชื่อห้องประชุมสำคัญภายในอาคารรัฐสภา ตามชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ต่อสู้อำนาจเผด็จการ ประกอบด้วยครูครอง จันดาวงศ์ อดีต ส.ส.จังหวัดสกลนคร, นายเตียง ศิริขันธ์ อดีต ส.ส.จังหวัดสกลนคร, นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ อดีต ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี, นายถวิล อุดล อดีต ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด, นายจำลอง ดาวเรือง อดีต ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม และ ดร.ทองเปลว ชลภูมิ อดีต ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นเครื่องเตือนต่ออนุชนคนรุ่นหลังเเละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงการเสียสละของบุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยและสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

นายคำพอง กล่าวว่า วันนี้เป็นรำลึกถึงครูครอง จันดาวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สกลนคร อดีตเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยวันนี้เมื่อ 59 ปีที่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2504 ครูครอง จันดาวงศ์ ได้ถูกนำตัวไปประหารชีวิตที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมกับครูทองพัน สุทธิมาศ โดยก่อนที่กระสุน 90 นัด จะระดมยิงใส่ร่าง ครูครองได้ประกาศวาทะสำคัญว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”

“เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่ระลึกครูครอง จันดาวงศ์ ตนจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาที่เป็นตัวแทนอำนาจสูงสุดของประชาชน ควรจารึกชื่อและรูปของอดีตบรรพชนผู้แทนราษฎรเหล่านี้ไว้ ในฐานะบุคคลที่เสียสละตนต่อต้านอำนาจเผด็จการเพื่อระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรกรรมกล้าหาญของทุกท่าน” นายคำพองกล่าว

ขณะที่นายอานนท์ นำภา ตัวแทนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย กล่าวว่าสำหรับวันนี้กลุ่มของเราได้จัดกิจกรรมทางเมืองทางสัญลักษณ์ ณ อนุสาวรียประชาธิปไตย เพื่อเป็นการระลึกถึง 59 ปี การจากไปของครูครอง จันดาวงศ์ บุคคลที่เสียสละต่อสู้กับอำนาจเผด็จการ เพื่อประชาธิปไตย และตั้งใจมายื่นหนังต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้อนุชนคนรุ่น รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน ได้พึงระลึกถึงผู้ที่ถากถางทางประชาธิปไตยให้แก่พวกเรา

“เราอยากเห็นชื่อ เเละรูปของ ส.ส.เหล่านี้ ถูกประดับไว้ที่ผนังสภาผู้แทนราษฎร โดยเพื่อให้ ส.ส.เป็นแบบอย่าง เเละอยากให้ประวัติศาสตร์ที่กำลังจะถูกลบเลือน ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักเเละพึงรักษาไว้ เพื่อเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของฝ่ายประชาธิปไตย” นายอานนท์กล่าว