โฆษก “ก้าวไกล” จี้ ศธ.แจงให้กระจ่าง เหตุใดเตรียมเปิดเรียนอินเตอร์ได้แต่โรงเรียนลูกหลานชาวบ้านยังปิด

0
1317

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยาโฆษกพรรคก้าวไกล วิพากษ์วิจารณ์กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอเปิดการเรียนการสอนหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชื้อโควิด-19 เฉพาะในส่วนของโรงเรียนนานาชาติในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยระบุว่าการเปิดเรียนเป็นสิ่งที่ดี เพราะหลายภาคส่วนก็มีความพร้อมแล้วในการวางมาตรการรับมือ ไม่ว่าจะในส่วนของโรงเรียน ครู หรือผู้ปกครองเอง แต่ก็เกิดคำถามขึ้นว่าเหตุใดจึงเปิดเฉพาะในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ แต่ไม่เปิดในส่วนของ สพฐ.ด้วย และเหตุใดจึงต้องทำให้การเปิดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนปกติกับโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำอยู่แล้ว มีความเหลื่อมล้ำยิ่งขึ้นไปอีก

นางสาวสุทธวรรณตั้งคำถามต่อไป ว่าหรือว่าการที่โรงเรียนทั่วไปไม่สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ได้ เป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความพร้อมเองหรือไม่ และเพราะเหตุใด ทั้งๆที่กระทรวงศึกษาธิการมีเวลาในการเตรียมความพร้อมมากมายระหว่างที่มีการปิดการเรียนการสอนทั่วประเทศ เหตุใดจึงไม่เอาเวลาช่วงนั้นไผเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ

“การที่ สพฐ.ไม่สามารถเปิดได้ไม่ใช่เพราะไม่สามารถสร้างความปลอดภัยได้ แต่เป็นเพราะหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเตรียมให้พร้อมได้ทัน ทั้งที่เป็นหน้าที่ หากโรงเรียนนานาชาติสามารถอ้างถึงความปลอดภัยได้ ก็ต้องถามว่าทำไมโรงเรียนของรัฐจึงไม่สามารถจัดการให้เกิดขึ้นได้” นางสาวสุทธวรรณกล่าว

นางสาวสุทธวรรณกล่าวต่อไปอีก ว่าในการนี้ ตนขอเสนอว่าที่ผ่านมีจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นระยะเวลานานนับเดือน และต่อให้กระทรวงศึกษาธิการยังมีความพร้อมไม่เต็มที่จริง ตนเห็นว่าก็ยังสามารถพิจารณาเปิดโรงเรียนในเขตจังหวัดเหล่านั้นก่อนได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่ 1 ก.ค.

“อย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันก็ควรมีโรงเรียนนำร่องที่เปิดเรียนได้แล้วใน 50 จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมาอย่างยาวนาน จะไปจำกัดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไร เชื้อโรคจะเลือกไม่ติดเด็กรวยและจะติดแต่เด็กที่เป็นลูกหลานคนทั่วไปอย่างนั้นหรือ จึงออกมาตรการมาเช่นนี้?” นางสาวสุทธวรรณตั้งคำถามทิ้งท้าย