วัดพระธรรมกาย จัดมุทิตาป.ธ.9 ปีที่ 32 พร้อมถวายไทยธรรมช่วย 323 วัด 4 จว.ชายแดนใต้ เนื่องในวันสมาธิโลก

0
2273

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตาป.ธ.9 ปีที่ 32 – มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 16 ถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 20 – ถวายไทยธรรมช่วย 323 วัด   4 จว.ชายแดนใต้ ปีที่15 ครั้งที่ 146 – มอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่12 ครั้งที่ 111 เนื่องในวันสมาธิโลก 

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบ ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 32 จำนวน 40 รูป, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 16 จำนวน 129 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ต่อมาเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 20 , พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 146 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 111 โดยงานบุญดังกล่าววัดพระธรรมกายจัดขึ้นเนื่องในวันสมาธิโลกเป็นประจำทุกปี

ย้อนไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม

ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปี พ.ศ. 2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิเป็นของสากล ดังนั้น ยพสล.จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก เพื่อเป็นวันรวมใจของชาวพุทธและชาวโลก