วัดพระธรรมกายมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 แก่วัด-โรงพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 14,000 ชิ้น

0
1227

นนี้ (26 พ.ค.63) พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน มอบหน้ากากอนามัยช่วยเหลือวัด โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและต่างจังหวัด รวมถึงในต่างประเทศด้วย โดยเป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ทั้งแบบผลิตเองและสาธุชนร่วมบริจาค รวมกว่า 14,000 ชิ้น

สำหรับการลงพื้นโดยผู้แทนจากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ ฯ นำไปมอบในพื้นที่ อาทิ วัดใน 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี, วัดในต่างประเทศ เช่น วัดพระธรรมกายฮ่องกง ศูนย์ Solomon และ Auckland, วัดพระธรรมกาย สก๊อตแลนด์, คณะสงฆ์ สปป.ลาว, คณะสงฆ์เมียนมา, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว เป็นต้น