“เพื่อชาติ” จ่อเสนอวิปฝ่ายค้าน นำปัญหาการเดินทางผู้พิการเข้าหารือเตรียมตั้งกระทู้ถามในสภาฯ

0
954

นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง และนายสราวุธ ยุติโยธิน คณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนในส่วนพรรคเพื่อชาติ เผยว่าจะนำเรื่องปัญหาการเดินทางของผู้พิการเข้าหารือในการประชุมวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าเพื่อตั้งกระทู้ถามในสภาฯ

นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง และนายสราวุธ ยุติโยธิน คณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนในส่วนพรรคเพื่อชาติ เผยว่าจะนำเรื่องปัญหาการเดินทางของผู้พิการเข้าหารือในการประชุมวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าเพื่อหารือในการตั้งกระทู้ถามในสภาฯ ครั้งต่อไป เราเห็นปัญหานี้จากข่าวช่อง 3 ที่สุนัขนำทางผู้พิการทางสายตา (ลูเตอร์) ไม่สามารถเข้าไปได้ในทุกสถานที่ ทำให้การเดินทางของผู้พิการมีปัญหา เพราะทัศนคติที่เข้าใจว่าสุนัขเข้าไปในสถานที่จะสร้างปัญหาทำสกปรกและทำลายสิ่งของ แต่สุนัขนำทางเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาแล้วและมีวินัยไม่ถ่ายหนักเบาขณะปฏิบัติหน้าที่ เราทั้งคู่ในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อชาติเห็นว่าสังคมควรเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเดินทางได้เองโดยอิสระ

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่เปรียบได้กับการเป็นคนจนที่ทุพพลภาพ จำนวนประชากรที่ต้องพึ่งอุปกรณ์ในการช่วยเคลื่อนไหวจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหานี้ ต้องมีการตระหนักรู้ของสังคมเพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกให้ผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว สถานที่สาธารณะโดยเฉพาะสถานที่ราชการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ อีกทั้งควรมีกายอุปกรณ์ให้ยืมในโครงการหลักประกันสุขภาพ สังคมต้องตระหนักและปรับปรุงทัศนคติสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อผู้พิการที่เพิ่มมากขึ้นจะได้ช่วยเหลือตนเองได้ในการเดินทางอย่างอิสระ ไม่ต้องเสียแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งมีอยู่น้อยในอนาคตเพื่อมาช่วยเหลือผู้พิการในการเคลื่อนไหว โดยไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนในส่วนพรรคเพื่อชาติตระหนักในปัญหานี้จึงจะนำเสนอเป็นกระทู้ถามในสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป