เลขาธิการ ‘ก้าวไกล’ ซัด ‘ประยุทธ์’ หมดเวลาใช้อำนาจอย่างไม่รับผิดชอบ ย้ำ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ หมดอายุการใช้งานแล้ว

0
1335

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติต่ออายุการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนว่า สถานการณ์ในประเทศขณะนี้ไม่มีเหตุผลใดที่รัฐบาลจะประกาศใช้อำนาจต่อไป สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ ยุติสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บรรยากาศกลับคืนสู่สภาวะปรกติและฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจของประชาชน ในอนาคตหากมีการระบาดระลอก 2 มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยและความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตัวเองและผู้อื่นจะสามารถรับมือต่อสถานการณ์ในอนาคตได้ 

“สองเดือนที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าในการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน จึงจะต้องออกคำสั่งวางกรอบให้เดินกันตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าการใส่แมส การพกเจลล้างมือ กลายเป็นพฤติกรรมปกติไปแล้ว ประชาชนตระหนักดีถึงปัญหาและสามารถปรับตัวกับวิถีใหม่ เพื่อไม่ให้รับหรือกระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี มีการปรับสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ ดังนั้น สถานการณ์ขณะนี้จึงไม่เหลือเหตุผลใดในการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก อนาคตของประเทศไทยควรถูกกำหนดขึ้นจากประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 

นายชัยธวัช กล่าวไปว่า หมดเวลาแล้วกับการใช้อำนาจโดยไม่รับผิดชอบต่อประชาชน พ.ร.ก.ฉุกเฉินควรหมดอายุไปได้แล้วนับแต่นาทีนี้ สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ มุ่งเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล ไม่ว่าประชาชนที่ตกงาน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะที่เป็นรัฐบาลก็คือ การทำให้ประชาชนหลายล้านคนกลับมามีงานทำ มีรายได้ และฟื้นฟูผู้ประกอบการรายย่อย วางแผนเปิดได้โรงเรียนตามปกติและมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ไม่ใช่การใช้อำนาจออกคำสั่งแล้วจบไป แต่ไม่คำนึงถึงประชาชนเช่นนี้