‘ก้าวไกล’ ห่วง พนักงาน ‘การบินไทย’ ย้ำ ทุกคนคือแรงงานต้องดูแล

0
1286

สุเทพ อู่อ้น ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการแรงงาน ระบุว่า แม้การบินไทยจะเป็นหน่วยงานที่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการจนก่อให้เกิดหนี้สินมหาศาล หรือมีตัวแทนพนักงานส่วนหนึ่งสนับสนุนกลุ่มทางการเมืองอำนาจนิยมอันเป็นต้นตอการทำรัฐประหารและก่อให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยในวงกว้าง แต่ก็ถือเป็นส่วนน้อย ยังมีพนักงานการบินไทยอีกจำนวนมากที่มีชีวิตลำบากเป็นพนักงานรายวัน เหมาค่าแรง สัญญาจ้าง พนักงานครัว ซ่อมบำรุง หรือแม้แต่พนักงานบนเครื่องที่รายได้ลดหายมากกว่า 80% ใน 3 เดือนที่ผ่านมา ก็ต้องได้รับการดูแลเช่นกัน

“พวกเขาเหล่านี้คือ แรงงานที่หิว เหนื่อย เหมือนพวกเราเมื่อไม่มีเงิน ไม่ว่าเราจะมีจุดยืนมางการเมือง สังคม อุดมการณ์ที่ต่างกัน ไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่า “เราทุกคนคือแรงงาน” ในฐานะประธานกรรมาธิการการแรงงานพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่อาจสูญเสียงานจากกรณีฟื้นฟูการบินไทย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนโดยตรงได้ในเพจ ‘สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน’ หรือผ่านกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้”

นายสุเทพ กล่าวต่อไปว่า เมื่อการบินไทยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู จากการติดตามบนหน้าสื่อได้ กล่าวถึงแผนการเลิกจ้างพนักงานหรือแรงงานจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานน้อยที่สุด จึงอยากให้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการเปิดการสมัครลาออกด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม หรือการตัดส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากระดับบนลงมาก่อนเพื่อให้พนักงานระดับล่างที่มีความเปราะบางกว่ากระทบน้อยที่สุด ในส่วนที่ไม่สามารถโอนย้ายงานได้ ต้องมีการเลิกจ้าง พรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และในส่วนการโอนย้ายต้องได้สิทธิ สวัสดิการตาม กฎหมาย ถ้าทำไม่ได้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 

“ต้องไม่เหมารวมว่าพนักงานการบินไทยมีแต่มนุษย์ทองคำ เพราะยังมีพนักงานรายวัน พนักงานซับคอนแทร็ก ส่วนครัว ส่วนซ่อมบำรุง ที่เงื่อนไขการทำงานเดิมยากลำบากอยู่แล้ว ไม่มีปากเสียง พวกเขาเหล่านี้ต้องได้ค่าชดเชยตามกฎหมายหรือมีแนวทางช่วยเหลือประคับประคองช่วงเปลี่ยนผ่านให้เขาไปต่อได้” นายสุเทพ กล่าว

ด้าน นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงราย พรรคก้าวไกล กล่าวว่าว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานนั้น รัฐจำเป็นต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นลูกโซ่เกี่ยวพันไปถึงปัญหาในระบบสุขภาพได้

เขาระบุต่อไปว่า สถานการณ์โควิด 19 กำลังทำให้เกิดการสูญเสียงานจำนวนมาก ในกรณีของการบินไทย เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผ่านขั้นตอนของศาลล้มละลาย ผลที่ตามมาอาจทำให้พนักงานจำนวนหนึ่งถูกเลิกจ้าง ซึ่งยังไม่รวมไปถึงพนักงาน out source ขณะที่ ธุรกิจการบินทุกสายก็ได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกัน ทั้งถูกเลิกจ้าง leave without pay ถูกลดเงินเดือน 40-50% บางสายการบินก็ถูกตัด OT ถือเป็นเรื่องสาหัสสำหรับทุกคนในธุรกิจการบิน และหากนำไปรวมกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจากภาคธุรกิจอื่นแล้ว คาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานหลักล้านคนเลยทีเดียว

“เมื่อนำสถานการณ์ไปประกอบเข้ากับการทำงานของประกันสังคมที่จ่ายเงินเยียวยาล่าช้า ไม่ออกมาช่วยเหลือแรงงานอย่างทันท่วงที คาดว่าน่าจะทำให้คนจำนวนมากไม่ไปต่อกับประกันสังคม หมายความว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลจะมาเพิ่มขึ้นทางหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อคนที่จะเข้ามาใช้สิทธิ เรื่องนี้จะต้องติดตามต่อไปในการนำเสนองบประมาณประจำปี 2564 ซึ่งจะเข้าพิจารณาในสภาหลังเรื่อง พรบ. โอนงบประมาณ และ พรก. กู้เงิน ว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แค่ไหน ส่วนตัว ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ต้องลำบากอยู่ในตอนนี้ และขอให้มั่นใจว่าผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลจะนำทุกปัญหาของประชาชนที่เราไปสัมผัสและรับรู้ในช่วงที่ผ่านมาเข้าสู่สภาเพื่อหาทางแก้ไขให้ครับ” นพ. เอกภพ กล่าว