เริ่มแล้ว! “โรม” ประชุม กมธ.กฎหมายฯวิถีใหม่ เตรียมเชิญผู้บัญชาการกองทัพบก แจงปม “สิบเอก”ถูกข่มขู่หลังปูดการทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงในกองทัพ

0
1106

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายรังสิมันต์ โรม โฆษกกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้แถลงว่าวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

โดยในวันนี้มีกรรมาธิการมาประชุมครบองค์ประชุม และมีมาตรการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าประชุม การเว้นระยะทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการประชุมกรรมาธิการเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับวาระในการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมาธิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เบื้องต้น จะกลับมาประชุมในทุกวันพุธช่วงเช้าตามปกติ แต่จะเชิญเฉพาะกรรมาธิการเข้าประชุม ในส่วนของที่ปรึกษาและเลขานุการประจำกรรมาธิการ อาจพิจารณาให้ประชุมโดยระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์

นายรังสิมันต์ได้กล่าวต่อว่า กรรมาธิการได้มีมติให้รับเรื่องร้องเรียนเร่งด่วน กรณีสิบเอกณรงค์ชัย อินทรกวี ร้องเรียนว่าถูกคุกคามและข่มขู่เอาชีวิตจากผู้บังคับบัญชา กรณีที่เขาได้ร้องเรียนว่ามีการทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงในกองทัพ ซึ่งคณะกรรมาธิการเตรียมเชิญ ผู้บัญชาการกองทัพบกและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสัปดาห์หน้า เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน

อีกกรณีหนึ่งคือที่ประชุมได้รับรายงานผลการศึกษา จากอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เรื่อง รายงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน  ซึ่งนายสิระ เจนจาคะ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าวพร้อมส่งเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป