“วิสาระดี” จี้รัฐเร่งแก้ภัยแล้งหลังกระทบทั้งเชียงราย แนะรัฐบาลบูรณาการแก้ปัญหาเผยประชาชนลำบากมาก

0
894

นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์  ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย พรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง  คุกคามหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติในหลายพื้นที่  ไม่มีน้ำหรือแห้งจนพื้นดินแตกระแหง  เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการทำการเกษตร  ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ประชาชนแย่งชิงน้ำขึ้นในหลายพื้นที่  จนต้องจัดกำลังเจ้าหน้าทีเข้าไปจัดคิวในการสูบน้ำในคลองชลประทาน เพื่อนำมาให้ประชาชนใช้

ภัยแล้งในปีนี้หนักว่าหลายปีที่ผ่านมา   ทั้งนี้บ่อที่กักเก็บน้ำก็แห้งคอด  ต้องใช้น้ำบาดาลในการทำการเกษตร   พี่น้องเกษตรกรทำนาก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น  ทั้งค่าน้ำมันรถไถที่ใช้สูบน้ำ  และยังต้องเพาะกล้าข้าวใหม่อีกรอบ  ทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  จากปัญหาที่เกิดขึ้นทางทีมงานพรรคเพื่อไทย ทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาทางแก้ปัญหา

นางสาววิสาระดี   กล่าวด้วยว่า  ในการแก้ปัญหานั้น อยากให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการ  การทำงานร่วมกัน  ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การปกครองท้องถิ่น  ต้องร่วมกันทำงาน  เพราะทั้งสององค์กรมีความพร้อมไม่เหมือนกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเครื่องมือแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน  ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณแต่ไม่มีเครื่องมือ ในการขุดลอกคูคลองจำต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเร็วที่สุด

 “ อยากให้รัฐบาลเร่งเติมน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ  โดยเฉพาะ แก้ปัญหาลำน้ำหงาว แหล่งน้ำสำคัญของอำเภอเทิง  เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในหลายพื้นที่ ของจังหวัดเชียงรายล้วนแต่ใช้ลำน้ำหงาวแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาทั้งสิ้น  เจอวิกฤตภัยแล้งยิ่งทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปา รวมถึงใช้ในการเกษตรแทบไม่ได้เลย  ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก จึงส่งผลกระทบในระบบเป็นวงกว้าง และยังอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินจัดสร้างโดยเร่งด่วน”  นางสาววิสาระดี  กล่าว