สุทธวรรณ-ญานธิชา ก้าวไกล จับตาจ่ายเยียวยา เกษตรกรวันแรก

0
920

นาวสาว สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา โฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าก่อนจะมีการเยียวยาเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ อยากถามไปยังรัฐบาลว่าได้ลงพท้นที่สำรวจพูดคุยกับเกษตรกรบ้างหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะให้การเยียวยาไม่มีอุปสรรคและตรงจุด ตนในฐานะส.ส.เขตได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ก่อนจะมีการจ่ายเงินวันที่ 15 พ.ค.นี้ พบว่า ยังมีเกษตรกรหลายรายที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต จึงไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆของทางภาครัฐเพื่อตรวจสอบข้อมูลเรื่องเงินเยียวยา บางคนเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี 2562 ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ก็เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี จึงไม่สามารถเข้า Application Farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลการเกษตรได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ทำไร่ ปลูกผักและผลไม้ ที่นานๆทีจะปรับปรุงข้อมูลกับทางเกษตรอำเภอ ส่วนเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวจะปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำอยู่แล้ว ทางผู้ใหญ่บ้านก็มีการให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูล แต่ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีคนที่ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และถูกปฏิเสธเนื่องจากมีครอบครัวเป็นเกษตรกร แต่พอมาตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรก็ติดเงื่อนไข ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐกำหนดไว้ จึงทำให้เสียสิทธิทั้ง 2 โครงการ
ขณะที่นางสาว ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี และรองเลขาธิการพรรค ได้รวบรวมปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่สอบถามเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรคือ (1) มีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถทำเองได้ หรือมีบางกลุ่มเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ (2) ในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเอง มีจำนวนคนไม่เพียงพอกับนโยบายรัฐที่สั่งการลงมา ทำให้บริการไม่ทัน คนมารอใช้บริการที่สำนักงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่ไปรับบริการไม่ได้มีความระวังในการแพร่ระบาดโควิด ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิดได้ (3) เกิดความไม่เป็นธรรมในการรับสิทธิ์เงินเยียวยา บางคนแอบอ้างมาลงทะเบียนเกษตรกรใหม่ เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา เช่น มีที่ดิน แล้วปลูกผักนิดๆหน่อยๆ ก็มาขึ้นทะเบียน
ขณะที่ชุมชนบางแห่งผู้นำชุมชน เซ็นรับรองยืนยันการเป็นเกษตรกรให้ล่าช้า ซึ่งเมื่อสอบถามผู้นำชุมชนก็แจ้งว่า มีประชาชนนำข้อมูลมาให้ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ต้องตรวจสอบให้ดร เพราะกลัวผิดพลาดแล้วตนเองจะมีความผิดไปด้วย ความยุ่งยากอยู่ที่หลักเกณฑ์ของรัฐบาล ที่ไม่ยอมจ่ายให้ทุกคน พอเกษตรอำเภอตรวจสอบไม่ไหวเพราะประชากรเยอะ ก็ทำให้ภาระหน้าที่ไปตกอยู่กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนคนที่ไม่ได้เงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหลายรายเพราะถูกปฏิเสธเนื่องจากเป็นเกษตรกร ก็ไม่ได้เงินจากโครงการนี้ เพราะบางรายก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรจริงๆตั้งแต่แรก

ทั้งนี้พรรคก้าวไกลคาดหวังว่าการเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปอย่างราบรื่น และหวังว่ารัฐบาทจะมีประสบการณ์จากโครงการเยียวยา5000 พร้อมระบุจะติดตามการเยียวยาเกษตรกรอย่างใกล้ชิด