“ศักดิ์สยาม” เผย! ยังไม่เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยให้ ครม.พิจารณา อยู่ระหว่าง สนข.ดูรายละเอียด ย้ำต้องดูเรื่องนี้ด้วยใจที่ปราศจากอคติ จี้การบินไทยต้องทำแผนให้ชัดเจน ไร้ความเสี่ยง อย่าให้เป็นภาระของรัฐบาลและประชาชน

0
1643

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยวันนี้ 12 พฤษภาคม นี้ ยังไม่มีการเสนอแผนฟื้นฟูของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน.) ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข.)เข้ามาช่วยจัดทำ รายละเอียดรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan )ให้ชัดเจนก่อน เช่นแผนการหารายได้-รายจ่าย การบริหารหนี้ และการวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 วางสมมติฐานไว้อย่างไร
.
นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า สำหรับการบินไทย ตั้งแต่ก่อตั้งมาในอดีตถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำรายได้ ให้กับรัฐวิสาหกิจ มาในช่วงหลังที่เกิดปัญหาขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้จะนำมาเป็นเหตุผล ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปี 2558 เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นต้องทำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล ถ้าทุกอย่างชัดเจนก็จะเดินหน้าได้ถ้าไม่ชัดเจนแล้วเราตัดสินใจทำอะไรที่จะเป็นภาระของรัฐบาลและประชาชนเรื่องนี้มองว่าไม่สมควร
.
“วันนี้ไม่ได้เสนอ เรื่องแผนฟื้นฟู เข้าครม.ซึ่งอยู่ระหว่างที่ สนข.ไปพิจารณาแผนที่การบินไทยส่งมาซึ่งจะต้องมาดูรายละเอียดให้เคลียร์ เพราะการที่จะดำเนินการอะไรก็ตาม จะต้องไม่มีความเสี่ยง ถ้าเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ควรที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงให้เรียบร้อย ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ จะให้นำเงินเข้าไปในลักษณะที่ความเสี่ยงก็ไม่เกิดผล ส่วนความเร่งด่วนของเรื่องนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการบินไทยที่เป็นผู้ทำแผนเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้สมบูรณ์หากทำไม่สมบูรณ์จะให้อนุมัติในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์มองว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หรือ”นายศักดิ์สยาม กล่าว
.
อย่างไรก็ตาม การบินไทยได้รายงานว่า มี 23 เรื่องที่เป็นความเสี่ยง โดนส่วนตัวมองว่าเรื่องเดียวยังไม่ได้เลยของแผนที่จะทำการฟื้นฟู ต้องไปคิดให้รอบคอบ เพราะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตตามที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าให้ดำเนินการก็ไม่ดำเนินการผ่านมาตั้งห้าปี ในวันนี้เราต้องดูเรื่องนี้ด้วยใจที่ปราศจากอคติ และดูว่าสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดของการบินไทยในการที่จะทำให้กลับมาแข็งแรงทำอย่างไรและต้องดูเปรียบเทียบกับกรณีที่เขาดำเนินการกับสายการบินต่างๆที่มีปัญหาเหมือนกันบินไทย ถ้าดำเนินการไปแล้วในอดีตไม่ได้ผลจะดำเนินการแบบเดิมก็ต้องมีอะไรมาอธิบายให้ชัดเจน Action Plan ไม่ใช่เอาเงินใส่ไปแล้วไม่มีแผนรายได้เป็นไปไม่ได้
.
“วันนี้ถ้าคุณไม่เขียนแผน Action Plan มา ไม่มีความชัดเจน ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร รายได้ รายจ่าย และการบริหารหนี้ เป็นอย่างไร รวมถึงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 การบินไทยวางสมมติฐานไว้อย่างไร การนำเงินภาษีอากรประชาชนไปใช้จำนวนมากๆในขณะที่ประเทศชาติมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในเรื่องของการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอะไรสำคัญกว่ากัน”นายศักดิ์สยาม กล่าว