คณะสงฆ์วัดเขียนเขต “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบทาน มอบธรรม สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างต่อเนื่อง

0
1354


วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง), พระมหาชิต ฐานชิโต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอธัญบุรี, คณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) 

ได้เมตตาลงพื้นที่ชุมชนวงรอบวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ด้วยการส่งถุงยังชีพเป็นทาน เพื่อเป็นการส่งแรงใจ ด้วยห่วงใย ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 อีกจำนวน 200 ชุด 

โดยถุงยังชีพแต่ละชุด ประกอบด้วย บรรจุข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6 ห่อ, น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และน้ำดื่ม จำนวน 2 ขวด.