“ไพโรจน์”จี้มหาดไทยปรับค่าตอบแทนท้องถิ่น พร้อมแนะปฏิรูปท้องถิ่นยกเลิกประธานชุมชนเหตุไร้อำนาจทำงานยาก

0
946

นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการทำงานในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ พบว่า กำลังสำคัญในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย คือการหยุดการแพร่เชื้อ ปกป้องชีวิตประชาชน การทำงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงประธานชุมชน  แม้การทำงานจะมีอุปสรรคมาก แต่ก็ทำงานอย่างเต็มที่ แม้จะมีค่าตอบแทนน้อยมาก 

โดยการทำงานของประธานชุมชนนั้นไม่มีอำนาจรองรับในการทำงาน ทำให้ทำงานได้ยาก เนื่องจากตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เพราะอำนาจไปขึ้นกับเทศบาล ปัญหาในพื้นที่จึงไม่ถูกนำเข้าไปสู่ส่วนกลางหรือกระทรวงมหาดไทย  การประสานงานระหว่างพื้นที่กับมหาดไทยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นอยากให้รัฐให้ความสำคัญในการปกครองท้องถิ่นมากกว่านี้

นายไพโรจน์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยควรแก้กฎหมายให้กลับไปใช้ ตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตำแหน่งประธานชุมชน อาจเหมาะกับใช้ในกรุงเทพมหานคร แต่สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่เหมาะสม เพราะเป็นตำแหน่งลอยๆ ไม่มีกฎหมายรองรับ การทำงานจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 “ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ทุกวันนี้ทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่ มีค่าตอบแทนน้อยมาก ผู้ใหญ่บ้านได้รับค่าตอบแทน 8,000 บาท กำนัน  10,000 บาท ดังนั้นควรที่จะให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นจากเดิมตำแหน่งล่ะ 5,000 บาท  เพราะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้นควรให้ความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา”นายไพโรจน์กล่าว