นายกฯสมาคมทนาย จี้ ครม. แสดงความชัดเจนกรณีการถวายสัตย์ฯ หวั่นปล่อยผ่านอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นโมฆะ

0
1335

นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ด้วยถ้อยคำไม่ครบถ้วนขาดหาย สาระสำคัญซึ่งไม่ตรงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560 มาตรา 161 โดยเฉพาะ “จะรักษาไว้และปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

จากการติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎในคลิปโดยสื่อมวลชนยืนยันได้ว่าพลเอกประยุทธ์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ จึงเกิดข้อถกเถียงเรื่องความสมบูรณ์โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งในมาตรา161และจะมีผลสืบเนื่องกับมาตรา5 ตามมา

กรณีดังกล่าวนายนรินท์พงศ์เห็นว่า หลักสากลและจารีตประเพณีในระบบประชาธิปไตย คำสัตย์ปฏิญาณของผู้นำประเทศก่อนทำหน้าที่ มีความสำคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทุก รัฐบาลต้องทำหน้าที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามข้อกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดและถูกต้องทุกประการ โดยเฉพาะในประเทศไทย รัฐธรรมนูญกำหนด คณะรัฐมนตรีจะต้องกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้อยคำ แต่พลเอกประยุทธ์  กลับถวายสัตย์ปฏิญาณโดยตัดถ้อยคำว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ออกไป ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ

นายนรินท์พงศ์ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถละทิ้ง ถ้อยคำสำคัญนี้ได้ เพราะการปฏิญาณไม่ครบถ้อยคำที่บัญญัติไว้ จะมีผลในทางการเมือง อาจทำให้รัฐบาลชุดนี้เป็นโมฆะ ไม่สามารถทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ของพล.อ.ประยุทธ์

นายกสมาคมทนายความยืนยันว่ากรณีดังกล่างถือเป็นเรื่องสำคัญ และอาจนำไปสู่ข้อกล่าวหาร้ายแรงในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ มาตรา 157 ได้ เช่นกัน ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงไม่เชื่อถือต่อผู้นำและ คณะรัฐมนตรีชุดนี้

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลโดยเฉพาะรองนายกฝ่ายกฎหมาย หรือกระทั่งรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่าเหตุที่ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ เกิดด้วยความประมาทหรือเกิดจากเจตนา แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทางออกที่ดีที่สุดคือ ให้ผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาล รีบออกมาชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น โดยออกมาแสดงความรับผิดชอบยอมรับความบกพร่องและรีบแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็ว