“ณัฐชา” ซัดกลับ “สิระ” ขวางทุกเรื่องไม่เว้นแต่ประโยชน์ของประชาชน

0
1004

เมื่อวันที่6พฤษภาคม 2563 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี ที่นาย สิระ เจนจาคะ สส พรรคพลังประชารัฐ แสดงความคิดเห็นกรณีที่ พรรคก้าวไกลได้ยื่นหนังสือต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเสนอเสนอญัตติด่วนให้ สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ว่าไม่เห็นด้วยเพราะในสภาที่กมธ.ปปช อยู่แล้วและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ผมขอชี้แจงจุดประสงค์ของพรรคก้าวไกลชัดๆอีกครั้ง การยื่นญัตติให้มีการ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 เพื่อเป็นกลไก ติดตามเรื่องสถานการณ์ความทุขก์ร้อนของประชาชน เรื่องมาตรการเยียวยาประชาชน และเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างที่ทุกคนทราบคือ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพประชาชน และแม้จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็ม โดยบรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ถูกโอนมาเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า นายกรัฐมนตรีจะกระทำการใดๆ โดยปราศจากการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัต

โดย ณัฐชากล่าวว่า เริ่มต้นมาเหมือนจะดีว่าเคารพการทำงานของฝ่ายค้านตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แต่เมื่อพิจรณาดีๆ ไม่ว่าฝ่ายค้านจะเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแค่ไหน ซีกฝั่งรัฐบาลไม่เคยให้ความร่วมมือและตอบสนองเลย แล้วมาอ้างว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน จึงอยากให้นายสิระทำอย่างที่พูดจริงๆสักครั้งคือทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ สสทุกคนช่วยเหลือประชาชนเบื้องหน้าอย่างเต็มที่คือการแจกของ ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นน้ำได้ นายสิรน่าจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสส ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ พวกเรามีหน้าที่นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ การแสดงความคิดเห็นของนายสิระ บ่งบอกว่าไม่มีความเข้าใจใดๆเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสส. ที่แท้จริง
ความจริงแล้วท่านสิระ เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ไม่ใช่ค้านเพื่อถ่วงดุลแต่เป็นค้านทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
เอาเป็นว่าผมขอถือโอกาสนี้ ให้ท่านสิระ ช่วยสนับสนุนในการเปิดประชุมวิสามัญ ในครั้งนี้ ละกันครับ หากท่านเป็นผู้แทนของปวงชน ท่านย่อมรู้ว่าปัญหาของประชาชน คือ สิ่งสำคัญที่พวกเราต้องร่วมกันแก้ไข