“จิรายุ” แฉเหตุกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินช่วยโควิดช้าเป็นเพราะไส้แห้งหลังพบนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ทองคำและลงทุนเสี่ยง จนไม่กล้าขายมาคืนกว่า 2 ล้านล้านบาท

0
1519

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน เปิดเผยว่าวันนี้ตนได้รับการร้องเรียน ถึงความล่าช้าและมีเงื่อนไขยุ่งยาก ในการรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ถูกหักทุกเดือน ว่าเป็นเงินของตนเองทั้งสิ้น ที่ฝากเข้าสมทบกับกองทุน ทุกเดือนที่คนจำนวนมากไม่เคยใช้เงินกองทุนแม้แต่บาทเดียว โดยผู้จ่ายเงินประกันตน ระบุว่าเงินประกันสังคม ขอคืนไม่ใช่ขอทาน

โดยผู้จ่ายเงินไม่มั่นใจและสงสัยว่าสำนักงานกองทุนประกันสังคมได้นำเงินของกองทุนไปใช้อย่างไร จึงดูเสมือนว่ากองทุนไม่มีเงินจะช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด เพราะมีขั้นตอนซับซ้อนและล่าช้ากว่าประชาชนทั่วไปทั้งๆที่ผู้ประกันตนมีข้อมูลอยู่แล้ว

นายจิรายุ กล่าวว่าทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเดือนมีนาคม 63 มีผู้อยู่ในระบบ กองทุนประกันสังคมประมาณ 1.2 ล้านคน และมีเงินกองทุนอยู่ถึงกว่า 2.1 ล้านล้านบาท  และพบว่ามีการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆจำนวนมากอาทิเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากถึง 1.5 ล้านล้านบาท มีลักษณะคล้าย “อัฐยายซื้อขนมยาย” ถึงร้อยละ 68 ที่เหลือนำไปซื้อหุ้นกู้เอกชนประมาณ 1 แสนล้านบาท  นำไปลงทุนในตราสารในประเทศกว่า 2 แสนล้านบาท ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดทองคำประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือสำนักงานประกันสังคมนำไปฝากธนาคารและลงทุนในตราสารทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่มีความเสี่ยงสูงประมาณแสนกว่าล้านบาท

นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่าตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกองทุนฯ มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินและพิจารณาสถานะ ของกองทุนต่างๆ ทำหนังสือสอบถามไปยังผู้บริหารสำนักงานกองทุนประกันสังคม ว่าเหตุใดจึงเกิดความล่าช้าทั้งๆที่ตัวเลขผู้ประกันตนมีอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคน  ซึ่งหากให้ความช่วยเหลือเพียงคนละ 7,000 บาทก็จะใช้เงินเพียง 8,000 กว่าล้านบาท รัฐบาลจ่าย 3 เดือนก็ใช้เงินประมาณ 24,000 ล้านบาท แค่ 2% ของเงินกองทุนทั้งหมดด้วยซ้ำ  กองทุนประกันสังคมไม่น่าจะล่าช้าและมีขั้นตอนซับซ้อนเหมือนกรณีเงิน 5 พันบาทได้เพียงนี้ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขและอธิบายให้ชัดเจนว่าที่ล่าช้าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งๆที่เป็นเรื่องง่าย หรือเป็นเพราะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และลงทุนอื่นๆจนหมดใช่หรือไม่ และขณะนี้หุ้นตก ราคาต่ำจึงไม่กล้าถอนเงินนำเงินของเขามาคืนหรืออย่างไร

ซึ่งหลังจากกองทุนชี้แจงเป็นเอกสารแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการทันที นายจิรายุกล่าว