“ชวลิต” ให้ข้อคิดคณะ กก.วัตถุอันตรายดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากสารพิษ เหมือนแพทย์ พยาบาล ทุ่มเทปราบโควิด – 19

0
928

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร  ให้ความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาว่าจะขยายเวลาการแบนสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงออกไปจนถึงสิ้นปี2563 หรือไม่ โดยขอฝากข้อคิดสำคัญไว้ ดังนี้

ขณะนี้เกิดวิกฤตไวรัสโควิด – 19 ระบาดในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก บรรดาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุขของไทย ต่างทุ่มเททำงานเป็นนักรบด่านหน้า เข้าควบคุมโรค ดูแล สุขภาพประชาชนคนไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนได้รับการสรรเสริญ ยกย่อง เป็นที่ประจักษ์ 

ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามกำหนดการดังกล่าว คณะกรรมการ ฯ ก็ควรทำหน้าที่ปกป้องชีวิตคนไทย

ไม่ให้ตายผ่อนส่งจาก 3 สารพิษ

คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ดังเช่นการทำหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล ในการดูแลคนไทยให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด – 19 ท่านก็จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ

จากคนไทยเช่นกัน

ประการสำคัญ สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง423 : 0

ให้รัฐบาลแบน 3 สารพิษดังกล่าว

โดยมีเหตุผลสำคัญ คือ สารพิษดังกล่าวเป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ มีงานวิจัยรองรับว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

ถ้าคณะกรรมการ ฯ ไม่ให้ความสำคัญกับมติของสภาผู้แทนราษฏรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็น 1 ใน 3 อำนาจอธิปไตยคงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการ ฯ ต้องรับผิดชอบต่อสังคมหลายประการตามมา 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะได้รับข่าวดีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยประชาชนมากกว่าการรักษาประโยชน์ของกลุ่มทุน