อนุสรณ์ แนะ รัฐ ตั้งสมมติฐาน ทุกคนเดือดร้อน

0
720

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ว่า รัฐบาลพยายามออกแบบและสร้างเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาให้ยุ่งยากแบบรัฐราชการ คัดกรองแล้ว คัดกรองอีก ทำให้มีงานเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็น ส่งผลต่อการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าไม่ครอบคลุมทั่วถึง จนคนต้องฆ่าตัวตายเพราะถูกทิ้งจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน รัฐบาลต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่า ทุกคนเดือดร้อน ไม่ใช่ทุกคนตั้งใจมาโกงเงินเยียวยาทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ เงินที่นำมาจ่ายเยียวยาก็เป็นเงินของประชาชนทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้ายังปล่อยให้เกิดกรณีแบบนี้บ่อยๆ จะสร้างปัญหาใหม่ไม่รู้จบ คนเดือดร้อนจะถูกผลักออกจากการเยียวยา ถ้าระบบฐานข้อมูลมีปัญหาและยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข การจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงเกษตรกรที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีก  Social Safety Net หรือ ระบบรองรับประชาชนที่ตกจากตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม ถ้าประชาชนเข้าไม่ถึงการเยียวยา ต้องปรับให้สามารถรองรับช่วยเหลือคนได้มากขึ้น นอกเหนือจากการให้ประชาชนอุทธรณ์ออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนแล้วถูกปฎิเสธความช่วยเหลือไม่ได้รับเงินเยียวยาจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ผู้เดือดร้อนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือทาง www.เราจะไม่ทิ้งกัน.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐบาลสร้างขั้นตอนลงทะเบียนให้ยุ่งยากซับซ้อนเพราะเหตุใด

“สมมติฐานความกลัวประชาชนจะโกงรัฐ ต้องถูกแก้ไข ถ้าการเยียวยาไม่ช่วยแก้ปัญหา คนเดือดร้อนเข้าไม่ถึง ที่สุดคนจะอดตาย มากกว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19” นายอนุสรณ์ กล่าว