วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนสนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี

0
1609

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯมอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย Recorder AI Camera, ขาตั้ง, จอแสดงผล, เครื่องอ่านค่าความร้อน, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดระบบ Software DSS Express รวมมูลค่า 350,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี โดยได้รับเกียรติ นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  นายแพทย์เกรียงไกรก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ และ ภญ.อัมพร ณรงค์สันติ เป็นผู้แทนในการรับมอบ  

ทั้งนี้การมอบอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงพระดำริให้วัดช่วยวัด วัดช่วยชุมชน อนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย ซึ่งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์เหล่านี้ทางโรงพยาบาลจะได้ติดตั้งเพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จุดคัดกรอง และเสริมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้ป่วยต่อไป ผู้สนใจร่วมบริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร.096-168-4355 Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org