“ชวลิต” แนะรัฐบาลใจกว้างเปิดสภาสมัยวิสามัญพิจารณาโอนงบประมาณปี 63 นำเงินช่วยชาวบ้าน รายละ 5,000 บาท/เดือน โดยด่วน

0
1453

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นว่า เห็นภาพประชาชนที่เดือดร้อน เพราะตกหล่น หรือเข้าไม่ถึงสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล รายละ 5,000 บาท /เดือน หลายรายถึงกับฟูมฟายตีอกชกตน เป็นที่น่าเวทนา 

ทั้งนี้ ยังมีประชาชนที่เดือดร้อนเช่นนี้อีกนับล้าน ๆ ราย ที่สำคัญกว่านั้น คนที่เดือดร้อน ได้รับเงินไม่พร้อมกัน ทั้งที่เดือดร้อนเหมือนกัน หรือเดือดร้อนมากกว่า ต้องรอ พ.ร.ก.เงินกู้ และรอ พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณ ปี 2563 ซึ่งกว่า พ.ร.ก. จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกว่าจะประชุมสภา ฯ ได้ ก็วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้ ชาวบ้านอดตายกันพอดี

เพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดกลียุค เพราะความหิวของชาวบ้านไม่เข้าใคร ออกใคร ผมจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลใจกว้างรีบเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณ ปี 2563 ปรับงบประมาณโดยเปลี่ยนแปลงนำมาใช้เยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

22 เมษายน นี้ สามารถเรียกประชุมสภา ฯ ได้เลย ถ้ารัฐบาลตัดสินใจเปิดสภา ฯ สมัยวิสามัญ ไม่ต้องรอถึง 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งช้าเกินการณ์

ขอให้รัฐบาลรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะเมื่อนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า วิกฤตไวรัสโควิด – 19 เป็นวาระแห่งชาติ ก็ควรทำให้เป็นวาระแห่งชาติจริง ๆ อย่าแบ่งฝัก แบ่งฝ่าย รับเอาความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนไปปฏิบัติให้ทันการณ์

ขอเรียนว่า พรรคการเมืองฝ่ายค้านยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติให้เป็นจริง

ทุกวันนี้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งผู้บริหารพรรคก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังกันทุกคน 

แต่ในภาพรวมของประเทศ เราไม่อยากเห็นชาวบ้านร่วงต่อหน้าต่อตา ทั้ง ๆ ที่ถ้าเราร่วมมือกัน สามารถช่วยชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที จึงขอย้ำอีกครั้ง โปรดเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญโดยด่วน

สภา ฯ เป็นสถานที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นสถานที่ฟังเสียง ฟังข้อเสนอแนะของผู้แทนประชาชนโปรดใช้สภา ฯ ให้เป็นประโยชน์