วัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสสนับสนุนมหาจุฬาฯ

0
1713

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย พร้อมคณะศิษย์มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองจำนวน 500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 200 หลอด โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะฯเป็นผู้แทนในการรับมอบ และได้มอบ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 100 หลอด แด่คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสันติศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ผศ., ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันไวรัสเหล่านี้กองกิจการนิสิตจะได้จัดสรรให้กับพระนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อไป ผู้สนใจร่วมบริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร.096-168-4355 Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org