ส.ส.ก้าวไกลประชุมออนไลน์ เตรียมยื่นญัตติด่วนวิสามัญแก้ไขระเบียบการประชุมสภาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไวรัสระบาด

0
1928

เมื่อวันที่7เมษายน 2563 ที่ประชุมส.ส.พรรคก้าวไกล โดยมีนานพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นประธานในที่ประชุม มีมติเตรียมยื่นญัตติด่วนตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้สามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์และลงมติออนไลน์ได้ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ระบาด  การออกแบบการประชุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิ่งสำคัญ กอปรกับให้สามารถทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไขให้กลับสภาวะปกติโดยด่วนถือว่ามีความสำคัญเท่าๆกัน นอกจากนี้นาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา เปิดเผยว่าอีกหนึ่งประเด็นที่พรรคก้าวมีความเห็นและเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ให้มีการขยายเวลาประชุมสามัญพรรคการเมืองที่เดิมได้กำหนดไว้ให้จัดประชุมภายในเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ไม่เหมาะสมที่จะให้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้อาจมีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วยื่นข้อเสนอนี้พร้อมกัน