เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบผ้าไตรจีวร นำตัดเย็บหน้ากากอนามัย ถวายพระสงฆ์ที่ขาดแคลน ป้องกันโควิด-19

0
1291

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ร่วมมอบผ้าไตรจีวร เพื่อสมทบตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย ถวายแด่คณะสงฆ์ที่ขาดแคลน อันเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการดำเนินงานตามโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี