“เพื่อไทย” หวั่นพิษเศรษฐกิจทำคนไทยฆ่าตัวตายรายวัน ชี้รัฐล้มเหลวที่ควบคุมราคาสินค้าไม่ได้ทำคนไทยเดือดร้อน

0
448

นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากมาตรการการปิดเมืองในหลายจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีตัวเลขที่สูงขึ้น ส่งผล
กระทบกับประชาชนโดยตรง ทั้งรายได้ที่ลดลง ไม่มีงานทำ เพราะรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ นอกจากนี้บางพื้นที่เกิดภัยแล้งคุกคาม จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ภาพที่ออกมาคือประชาชนสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นรุนแรง ประชาชนต่างหวั่นวิตกมาก หลายครอบครัวออกไปหาซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ในพื้นที่ก็ไม่มีขายหรือหากมีขายก็ยังพบว่าราคาสูง สุดท้ายประชาชนต้องซื้อหน้ากากอนามัยจากการขายออนไลน์ใช้ ซึ่งมีราคาสูงมากแต่ก็จำเป็นต้องซื้อ นอกจากนี้การที่รัฐบาลขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันตัวเอง แต่สินค้าจำเป็นในการป้องกันตัวเองของประชาชน
กลับไม่มีให้ประชาชนหาซื้อได้ หรือมีก็แพง แบบนี้พี่น้องประชาชนจะป้องกันตัวเองอย่างไร

นายปิยวัฒน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูง ทั้งของกินของใช้โดยเฉพาะ หมู เนื้อ ไก่ ไข่ ปรับราคาสูงขึ้นมาก ประชาชนจับต้องไม่ได้ อาทิ ราคาไข่ ที่ปรับตัวสูงขึ้นไปสูงถึงแผงละ 160 บาท ราคาฟองละ 6 บาท เป็นความล้มเหลวของรัฐที่ไม่สามารถควบคุมราคาได้ อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้า และหามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนอย่าปล่อยให้พ่อค้าเอาเปรียบประชาชน

“จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 เชื่อว่าตัวเลขคนตกงานจะสูงขึ้น เพราะภาคการค้า การบริการปิดตัวตามมาตรการรัฐ ธุรกิจท่องเที่ยวดับสนิท และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2563 รัฐต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการกอบกู้เศรษฐกิจ หากไม่ทำอะไรเลยประชาชนคงสิ้นหวังในรัฐบาลและปัญหาที่ตามมาคือการฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน”นายปิยวัฒน กล่าว