“จิรายุ” เตือนระวังประสงค์ดี แต่ระวังจะมีผลร้าย หลังสั่งไฟฟ้าให้ ปชช.แห่ไปรับเงินค่ามัดจำมิเตอร์ช่วงโควิดระบาดสวนทางจะให้คนเก็บตัว แนะให้หักค่าไฟเดือนถัดไป แค่นี้ทำไมคิดไม่ออก

0
2331

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระองค์กร อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ที่ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงานนี้ โดยกล่าวว่า ตนงงกับตระกะของรัฐบาลที่พยายามจะให้คนออกไปในที่สาธารณะให้น้อยที่สุดแต่กลับสั่งการให้การไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค คืนเงินค่ามัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเร่งด่วน เรื่อง “การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (SME) โดยกำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนทำเอกสาร และมายื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าซึ่งมีหลายล้านรายในวันที่25มีนาคมนี้

เรื่องนี้ตนคิดไม่ถึงว่ารัฐบาลจะกล้าออกนโยบายเช่นนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งหากอยู่ในภาวะปกติก็เป็นเรื่องดีที่จะคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

นายจิรายุกล่าวอีกว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลคิดได้อย่างไร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแต่ลูกทีมกลับออกนโยบายแบบนี้โดยเฉพาะที่กำหนดขั้นตอนให้ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจาก Covid-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)นั้นถือเป็นความคิดที่ไม่เอาไหนในภาวะเช่นนี้อย่างยิ่ง

นายจิรายุ กล่าวอีกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยที่กำกับดูแล ทำไมไม่สั่งการให้การไฟฟ้าหักค่าไฟฟ้ารายเดือนในเดือนต่อๆไป ไปเลย จ่ายกันไปจ่ายกันมา เพื่ออะไร ไปให้ประชาชนเดินทางไปยื่นเอกสารรวมๆแล้วบ้านละ 5-6 แผ่นก็ 5-60 ล้านแผ่น แทนที่จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ลด pm2.5 ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางและไปพบปะผู้คนที่สำนักงานการไฟฟ้าทั้งประเทศอีกจำนวนไม่รู้กี่ล้านคนให้เกิดความเสี่ยง โควิด มากยิ่งขึ้นไปอีก

นายจิรายุกล่าวอีกว่าผู้กำกับดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งควรไปศึกษาดูงานกับ นายดำเกิงปานขำ รองผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เคยดำเนินการให้กับลูกค้าที่เคยมัดจำใช้ Easy pass และ กทพ.ใช้วิธีการคืนเงินด้วยการ หักจากการใช้ครั้งต่อไปไม่เห็นต้องให้ประชาชนไปขอรับเงินคืนที่สำนักงานแต่อย่างใด

และหากการแพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติตนจะเรียก กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าการทั้งสองหน่วยมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการถึงการออกนโยบาย รวมทั้งสาเหตุผลกระทบและการป้องกันที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตในภาวะประเทศสุมาเสี่ยงในขณะนี้ ซึ่งวันนี้ตนเรียกร้องให้ยุติ นโยบายดังกล่าวนี้ โดยการหันมาใช้วิธีหักจากค่าใช้ไฟในเดือนต่อๆไป ทันที นายจิรายุกล่าว