รองโฆษกเพื่อชาติ ติง ส.ว. พิทักษ์รัฐบาลจนเกินงาม ไม่ตระหนักถึงหน้าที่

0
2145

ดร.รยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า จากการติดตามการแถลงนโยบายเป็นวันที่สอง ก็พบว่า นอกจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในระบบรัฐสภา ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้แล้ว ก็ยังพบว่ามีสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา แต่งตั้งจาก คสช. หลาย ๆ คน ก็แสดงพฤติกรรม คำพูด ที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย เช่นกล่าวว่า “ประเทศไทยจะเจริญได้กว่านี้ถ้าผู้ชายทุกคนเข้ารับการเกณฑ์ทหารเหมือนเกาหลีใต้ และถ้าหากบรรยากาศในรัฐสภายังวุ่นวาย ก็อาจต้องให้ทหารรัฐประหารนาน 20 ปี”, หรือแม้กระทั่งคำว่า “ส.ส.ขี้ข้าโจร” หรือ การแสดงอาการข่มขู่ จะใช้ความรุนแรง ในสภาฯ เป็นต้น

ดร.รยุศด์ กล่าวอีกว่า ส.ว.ควรรู้จักหน้าที่ของตัวเอง แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ตาม แต่ควรคำนึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งสภาสูง ควรสร้างคุณค่าให้คนจดจำอย่าให้จางหายเหมือนระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน เพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำ และที่สำคัญต้องตระหนักว่าทำงานกินเงินภาษีประชาชน อย่าทำอะไรออกนอกหน้า ให้คนเขาว่าไปถึงคนแต่งตั้ง แค่ที่มาก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงความชอบธรรมแล้ว ดังนั้น ตนก็อยากให้ ส.ว. ช่วยทำงานพิสูจน์ตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นใจ ไม่เสียดายกับภาษีที่ต้องเสียให้ ส.ว. เป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน รวมถึง งบประมาณในการสรรหา ส.ว. ที่ใช้เป็นจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้ตนขอ ส.ว. อย่าแสดงออกนอกหน้าจนเกินงามมากนัก ท่านจงพึงตระหนักว่า รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ท่านเป็น กลางทางการเมือง และมีภาระหน้าที่หลักคือตรวจสอบกำกับควบคุมการทำงานของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมฝ่ายค้าน หรือเป็นผู้คุ้มครองรัฐบาล ดังพฤติกรรมที่เราเห็นมาตลอดสองวันนี้ ตนจึงอยากตั้งขอสังเกตว่าภารกิจของ ส.ว. มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนที่แต่งตั้งท่านมาเท่านั้นหรือไม่ หรือเพราะพวกท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน จึงทำให้พวกท่านคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำงานเพื่อประชาชน ตนเลยอยากขอถามพวกท่าน ส.ว.ผู้ทรงเกียรติ ดังๆ ว่าคิดเช่นนั้นจริงหรือไม่