วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 151

0
2048

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 116 จำนวน 554 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระ 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกิตศาสนการ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 116 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิรัตธรรมโชติ ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระครูโฆษิตวัฒนานุกูล ดร. เจ้าคณะตำบลหัวเขาและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร กล่าวว่า “แม้ปัจจุบันมีการระบาดของ COVID-19 แต่ศรัทธาชาวพุทธไม่เปลี่ยนแปลง เราตั้งมั่นในคุณงามความดี มีความสามัคคีกลมเกลียว อาศัยการเสียสละ รวมน้ำใจของชาวพุทธ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จได้ ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ดังเช่นวันนี้ที่เรามาร่วมกันสร้างบุญ”

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็น ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 300 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 13 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท